Odborníci se chtějí zaměřit na „skrytou“ TBC bez příznaků

Ilustrační foto; výzkum, laboratoř, mikroskop

Třetina Evropanů trpí latentní, neboli skrytou tuberkulózou. Odhad platí i pro Česko, kde počty nemocných s potvrzenou TBC jsou dlouhodobě velmi nízké. Pět až deset procent onemocnění vznikne právě z latentní formy. Odborníci se proto chtějí více zaměřit na skryté případy, kdy člověk se tuberkulózními bacily nakazil, nemá příznaky a na rentgenovém snímku není nic vidět. TBC u něj může propuknout při oslabení jinou vážnou nemocí nebo s rostoucím věkem.

„Počet nových případů TBC v Česku neustále lehce klesá, udržet tento trend je ale velkým organizačním problémem,“ řekl novinářům předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti a České aliance proti chronickým respiračním onemocněním profesor Vítězslav Kolek.

Nemoc se stále mění, objevují se nové formy, které nereagují na dosavadní léčbu, a objevují se i nové rizikové skupiny, jako pacienti na biologické léčbě, po transplantaci či lidé s nádory.

Pozitivní podle Kolka je, že v diagnostice tuberkulózy se objevují nové, citlivější krevní imunologické testy. Nahrazují dosavadní kožní testy tuberkulinem a pomáhají vyhledat rizikové skupiny, které vyžadují speciální ochranné režimy a preventivní podání antituberkulotik.

Plošné testování na skrytou tuberkulózu zatím žádná země nedělá, jeden test stojí přes tisíc korun, řekla primářka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice Martina Kašáková. Je členkou evropské skupiny, která připravuje odborná doporučení, koho testovat a zda infikované lidi bez příznaku nemoci léčit.

V ČR se preventivní léčba vždy dává dětem, které se s nemocí setkaly, a to bez ohledu na výsledek testů. Testy se dělají lidem před transplantací, a pokud je to potřeba, dostanou preventivní léčbu, pak mohou transplantaci podstoupit. Podobně se testují i pacienti před biologickou léčbou revmatických onemocnění a při pozitivním výsledku následuje preventivní léčba, až pak mohou užívat biologický lék na svoji nemoc.

Za loňský rok mají čeští statistici hlášeno 470 nových případů onemocnění TBC, data za předchozí rok se sbírají do konce dubna, podle zkušeností předchozích let budou výsledná data zhruba o pět procent vyšší. Předloni za celý rok bylo v ČR 611 nových onemocnění TBC.

Léčení tuberkulózy je dlouhodobé, trvá řadu měsíců, někdy i let. Všeobecná zdravotní pojišťovna hradila loni léčení 5285 pacientů s TBC, z nich nejvíc, téměř 3400 bylo ve věku 60 až 90 let, naopak dětí a dospívajících do 19 let bylo jen 55. Náklady na léčbu tuberkulózy dosáhly 51,4 milionu korun, v průměru 9732 koruny na jednoho nemocného.

Dnes je to právě 132 let od chvíle, kdy Robert Koch na přednášce v Berlíně poprvé zveřejnil jako výsledek svého bádání objev bacilu Mykobacteria tuberculosis, která TBC způsobuje.

Ohodnoťte tento článek!