Odezva na inhalační albuterol během noční ataky

Během noční ataky astmatu je odezva na inhalační albuterol pomalejší a ne zcela kompletní. Vyplývá to z výsledků studie, publikovaných v červnovém vydání časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology. Na noc je doporučována vyšší dávka albuterolu, protože během noční ataky astmatu se objevuje těžší obstrukce dýchacích cest…

„Během běžného dne má 1 dávka (1 vstřik) inhalačního beta-2-agonisty téměř maximální bronchodilatační účinek,“ píše dr. Leslie Hendeles a kolegové z University of Florida. „V důsledku toho schválil US Food and Drug Administration dávkování albuterolu 1 až 2 dávky každých 4 až 6 hodin.“

Randomizované studie se účastnilo 15 pacientů ve věku 18 až 37 let. Byli léčeni inhalačním albuterolem od začátku nočních příznaků astmatu a během následujícího dne do vymizení příznaků. Dávky albuterolu byly zvyšovány v 15minutových intervalech až do počtu 16 dávek.

VÝSLEDKY

Průměrný FEV1 před léčbou byl nižší v noci než ve dne (44% versus 64%).

Maximální FEV1 po aplikaci albuterolu byl rovněž signifikantně nižší v noci (84% versus 90%).

Median dávky potřebné k docílení 80% pacientova nejlepšího FEV1 byl výrazně vyšší v noci (5 versus 0,4 dávky).

Průměrný čas potřebný k dosažení této hodnoty byl delší v noci (47 minut versus 10 minut během dne).

ZÁVĚR

Výsledky potvrzují, že dávkování beta-2-agonisty by mělo být individuálně upraveno zejména u nemocných s těžkou reverzibilní obstrukcí dýchacích cest během noci.

Zdroj: J Allergy Clin Immunol 2004,113:1058-1062

MUDr. Gabriela Seltenreichová

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!