Odkoupení praxe

smlouva, podpis, dohoda

„Plánuji odkoupit část praxe od staršího kolegy, který má založenou s. r. o. V případě, že bych chtěla převzít jen část jeho praxe, musel by on vytvořit další s. r. o. a tu na mě následně převést? Problematický je převod zdravotnické dokumentace, která pravděpodobně nemá právně určeného vlastníka. Jak by potom měl v praxi vypadat přechod jen části klientely od stávajícího lékaře k novému?“ ptá se čtenářka.

Na její dotaz odpovídá Mgr. Petra Maryšková

Převod lékařské praxe není jednoduchou záležitostí a způsob převodu je vhodné před jeho započetím pečlivě promyslet. Zejména narážím na skutečnost, že v některých případech nedochází k automatickému převodu smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb u jednotlivých zdravotních pojišťoven, a je tedy nutné je uzavřít opětovně na základě výběrového řízení, ale mimo jiné i získat nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Ve Vašem případě, jak jej popisujete, je podle mého názoru nejjednodušší, aby Vám stávající lékař, resp. společník s. r. o. převedl část svého obchodního podílu – Vy se tedy stanete společníkem jedné s. r. o., a tudíž jedním poskytovatelem zdravotních služeb. V tomto případě pak bude nutné splnit „jen“ a především povinnosti ve vztahu k obchodnímu rejstříku a následně informační povinnost o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Předpokládám, že po čase může být praxe převedena v plném rozsahu na Vaši osobu.

Jinou možností je založit další s. r. o. (nejlépe přímo Vámi) a část zdravotnické dokumentace převést, ale v tomto případě je bohužel nutné požádat o nové oprávnění k poskytování zdravotních služeb a účastnit se výběrového řízení jednotlivých pojišťoven, a to z důvodu, že by se jednalo o nový subjekt.

Převod zdravotnické dokumentace

V případě zdravotnické dokumentace je situace opět složitější a odvíjí se od způsobu, jak bude praxe provozována – zda společně (jen jiní ošetřující lékaři), nebo zda bude praxe převedena na jiného poskytovatele. V případě převodu praxe na nového poskytovatele však podle § 59 zákona o zdravotních službách obecně platí, že poskytovatel zdravotních služeb, který hodlá ukončit jejich poskytování, je povinen tuto informaci zveřejnit alespoň 60 dnů předem ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách a úřední desce příslušné obce.

V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, termín, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, adresu místa pro předložení žádosti a osobu, která hodlá pokračovat místo něj samotného v poskytování zdravotních služeb.

Ohodnoťte tento článek!