Onkologický ústav nabídne prevenci

„Veřejnost je třeba pravdivě informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, nýbrž pouze systematická primární a sekundární onkologická prevence,“ prohlásil doc. Žaloudík…

Program individuálních preventivních vyšetření, která by měla doplnit existující nebo připravované preventivní prohlídky placené zdravotními pojišťovnami, bude od 20. dubna poskytovat zájemcům Masarykův onkologický ústav v Brně.

Představitelé ústavu jej v úterý prezentovali jako přesně kvantifikovatelný příspěvek ke zvýšení jistoty klientů i k snížení nákladů na případnou onkologickou léčbu. Jak upozornil náměstek ředitele ústavu doc. Jan Žaloudík, v ČR onemocní některým nádorovým onemocněním bezmála každý třetí občan a málem každý čtvrtý na rakovinu zemře.

Čím dřív, tím lépe

„Veřejnost je třeba pravdivě informovat, že snížení úmrtnosti na zhoubné nádory nepomohou nové léky a zázračné metody, nýbrž pouze systematická primární a sekundární onkologická prevence,“ prohlásil Žaloudík, podle kterého je třeba nabídnout pacientům časný záchyt nádorového onemocnění preventivními onkologickými vyšetřeními, protože čím časněji je choroba zachycena, tím lepší jsou výsledky a nižší náklady na léčbu. „První stadia zhoubných nádorů jsou prakticky vždy vyléčitelná, čtvrtá stadia již obvykle léčit nelze,“ dodal Žaloudík a připomněl možnosti moderních ultrazvukových, endoskopických a laboratorních metod, které jsou schopny rozšířit spektrum časně zachytitelných nádorů. Podle náměstka ředitele ústavu Antonína Randuly má úroveň preventivních programů v různých státech světa zásadní význam pro úspěšnost léčby zhoubných onemocnění. Současná česká legislativa jen málo pečuje o předběžná vyšetření, i když jak u praktických lékařů, tak ve stomatologickém a v gynekologickém oboru pamatuje při pravidelných dvouletých, respektive jednoletých intervalech na onkologickou prevenci – vyšetření kůže, konečníku, varlat, prsou, zjišťování přednádorových změn na chrupu atd. Na nedostatečné úrovni prevence se však podílí také nízká míra zájmu samotných pacientů o vlastní zdravotní stav. Ta se podle gastroenteroložky Milany Šachlové projevila například slabou spoluprací při testování přítomnosti tzv. okultní krve ve stolici, které by mohlo zvýšit včasný záchyt zhoubného kolorektálního karcinomu, jehož výskyt na 100 000 obyvatel (ročně cca 5600 nových nádorů střeva a konečníku) patří v ČR k nejvyšším na světě. „I když nejsme schopni zajistit zavedení plošných programů preventivních vyšetření, nabízíme novou, širší koncepci preventivních onkologických prohlídek individuálně přizpůsobených věku pacientů a jsme schopni kvantifikovat jim značnou míru jistoty. Zdravotní pojišťovny, státní programy nebo solventní zaměstnavatelé mohou tuto onkologickou prevenci různými způsoby hradit nebo podporovat, odpovědnost za vlastní zdraví a posouzení, která onkologická rizika si kdo chce či může dovolit opomíjet a která má aktivně odstraňovat, zůstane na úvaze každého jednotlivce. My chceme zvýšit podíl vyléčitelných stadií zhoubných nádorů, snížit úmrtnost a redukovat individuální onkologické riziko u každého, kdo o to projeví zájem,“ řekl ředitel ústavu Rostislav Vyzula.

Ambulance pro prevenci

Masarykův onkologický ústav k této preventivní činnosti vyčlenil jednu ambulanci, která bude v provozu i o sobotách. „V začátcích předpokládáme spíš zájem podniků než jednotlivců, protože tato komplexní preventivní vyšetření nejsou většinou hrazena pojišťovnami,“ řekl docent Žaloudík, podle kterého se předpokládaná cena jednoho komplexního vyšetření, vycházející z bodových sazebníků pojišťoven, bude pohybovat kolem 5000 korun.

Jan Chmelíček, Právo, 3.4.2002

Ohodnoťte tento článek!