Onkologických onemocnění přibývá

Ze statistiky vyplývá, že jak onemocnění prsu tak dělohy se daří zachytit ve druhém vývojovém stadiu. „Je to odraz lékařské péče a také diagnostických možností. V počátečním stadiu se nám podařilo zachytit téměř 60 procent…

Břeclav – Onkologická onemocnění jsou velmi nepříjemným tématem k debatě. Diagnostických možností sice přibývá, ale beze změny zůstává fakt, že v některých případech si za nejzávažnější zdravotní problémy můžeme sami. Varovný prst před nadváhou, pohodlností a přehnanými slunečními dávkami zpravidla ignorujeme do té doby, než se nepříznivá diagnóza týká nás samotných. Stoupající křivka zhoubných novotvarů ženského pohlavního ústrojí včetně prsu v břeclavském okrese se stala obsahem nedávného Valtického gynekologického večera. Pořadatelem odborného meziokresního setkání byla Poliklinika Břeclav a farmaceutická firma Schering. Odborní lékaři z regionu mezi sebou přivítali našeho předního specialistu docenta Jana Daneše z Radiodiagnostické kliniky VFN Praha, který mluvil o nových způsobech mamografického screeningu. Premiérové setkání mělo přispět ke vzájemné výměně informací. Zároveň bylo odrazem skutečnosti, že Poliklinika Břeclav ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně je pověřena zpracováváním registru onkologických onemocnění v břeclavském okrese. Ředitel polikliniky MUDr. Karel Klanica do programu setkání zpracoval statistické údaje výskytu zhoubných gynekologických nádorů za posledních dvacet let. Výsledky jsou velmi obsáhlé, takže na stránku novin jsme vybrali jen nejstručnější základ. Informace by měly mít charakter osvěty a nasměrovat všechny nerozhodné do lékařských ordinací, protože včasná diagnostika má pořád největší šanci na úspěšnou léčbu. Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů včetně prsů mají i na okrese Břeclav vzestupnou tendenci. “ Za dobu od roku 1981 do roku 2000 onemocnělo zhoubným nádorem genitálu včetně prsu 1466 žen. Dynamika vývoje počtu onemocnění je přitom podobná jako v celé republice, s výjimkou roku 1997. Tehdy došlo k výraznému poklesu, pro který není vysvětlení, komentoval vývojovou křivku MUDr. Karel Klanica. “ Nejčastěji nádorová onemocnění postihují prs a tělo děložní, s odstupem následuje čípek děložní, vaječník a pochva. Úspěšnost léčby je přitom hodně závislá na stadiu, ve kterém se podaří nález diagnostikovat. Ze statistiky vyplývá, že jak onemocnění prsu tak dělohy se daří zachytit ve druhém vývojovém stadiu. “ Je to odraz lékařské péče a také diagnostických možností. V počátečním stadiu se nám podařilo zachytit téměř 60 procent rakoviny prsu. Naší snahou je, aby všechny nálezy byly posunuty do prvních stadií. Lékaři sice neovlivní špatné návyky, ale důkladnými prohlídkami mohou včas nádor zachytit a tím výrazně zlepšit šanci pacientky na kvalitní život či dokonce vyléčení. To je apel pro pacienty i samotné odborné lékaře,“ říká K.Klanica.

Svatava Rudolfová, Rovnost, 8.6.2002

Ohodnoťte tento článek!