Onkologičtí pacienti hledají informace na internetu

…Vědci k výsledkům testů dodávají, že lékaři by se měli seznámit s obsahem různých internetových stránek, aby mohli pacientům doporučit kvalitní a spolehlivé zdroje informací. A naopak, nemocným, kteří hledají informace v elektronické podobě, doporučují jejich obsah vždy konzultovat s lékařem, který může posoudit jejich spolehlivost…

Vědci z filadelfského Centra pro rakovinu na Univerzitě v Pensylvánii publikovali výsledky zajímavé studie, která byla zaměřena na to, jakým způsobem získávají pacienti s rakovinou informace o svém onemocnění. Studie se zúčastnilo 330 nemocných, kteří byli ošetřováni v univerzitních léčebných centrech, dále v obecních nemocnicích a v léčebných centrech pro veterány. Téměř 40 procent dotázaných uvedlo, že mají doma počítač s internetem a 28 procent z nich má přístup k e-mailu. Více než 20 procent dotázaných získávalo informace o rakovině z internetu, přičemž to byli hlavně pacienti z akademických nemocnic (41 procent) a dále z obecních nemocnic (20 procent). Nejméně početnou skupinu tvořili veteráni (5 procent), což souvisí s tím, že nemají takový přístup k internetu. Kromě toho, že informace na webu hledali sami nemocní, bylo také v související studii zjištěno, že partneři a přátelé nemocných rovněž často využívají tento informační zdroj. Podle vědců z New Yorku ze 400 pacientů a jejich blízkých téměř 45 procent nemocných a 65 procent jejich blízkých hledalo informace v celosvětové informační síti. Nejčastěji přitom mezi nimi byli mladší lidé s vyšším vzděláním, majitelé počítačů. Ženy převažovaly mezi uživateli internetu jako partnerky, jako pacientky ale byly v menšině. Většina těchto osob využívala především stránky vládou sponzorovaných organizací, aby zjistila informace o léčbě a diagnostice, případně o odborných lékařích a nemocnicích. Kromě toho ovšem většinou pacienti používali také tištěné materiály. Vědci k výsledkům testů dodávají, že lékaři by se měli seznámit s obsahem různých internetových stránek, aby mohli pacientům doporučit kvalitní a spolehlivé zdroje informací. A naopak, nemocným, kteří hledají informace v elektronické podobě, doporučují jejich obsah vždy konzultovat s lékařem, který může posoudit jejich spolehlivost.

čspz, ZN Zemské noviny, 1.9.2001

Ohodnoťte tento článek!