Onkologové diskutovali v Brně o průkaznosti

Onkologie založená na průkaznosti byla jedním z hlavním témat tradičních třídenních Brněnských onkologických dnů, které skončily v pátek 1. června.. Účastníci se shodli, že je třeba vycházet z principů medicíny založené na důkaz (EBM – evidence based medicine)…

ale že je současně třeba myslet na to, že výsledky klinických studií nemusejí být vždy relevantní pro skutečného konkrétního pacienta. „Průkaznost v onkologii není jednorozměrná“, shrnul MUDr. L. Dušek jeden z přednášejících. Nejobtížnější parametrem pro statistiku ( o níž se musí průkaznost opírat) je přežití. „Posun v mediánu přežití může být klinicky a statisticky významný, ale nikdy se nebude týkat všech pacientů. Z toho vyplývá, že bychom neměli zacházet se statistickými výsledky dogmaticky.“ uvedl L. Dušek.

Jedna z nejvýznamnějších akcí v oboru byla letos uspořádaná již po pětadvacáté. Současně s ní proběhla i konference sester. Ty se zaměřily zvláště na vzdělávání onkologických pacientů a nedostatky v komunikaci zdravotníků s nemocnými.

(cik)

Bližší informace přineseme ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz číslo 24.

Ohodnoťte tento článek!