Operace bypasu na tlukoucím srdci: přínos pro starší a obézní pacienty

U tohoto postupu se počet klinických případů úmrtí, transfuzí, postoperativních poklesů hemoglobinu, neurologických komplikací a délka intenzivního a klinického léčení snížily o 21 až 65 procent…

Operace na tlukoucím srdci zlepšuje výsledky chirurgie bypasu. Dvě studie uveřejněné v odborném časopisu Circulation uvádějí, že na tomto postupu profitují zejména starší a obézní pacienti. Konvenční chirurgie bypasu je prováděna pomocí srdečně-plicní pumpy. Pro chirurgy to znamená ulehčení, protože srdce je během operace v klidu. Pro pacienta má však pumpa některé nevýhody, např. může dojít k poškození funkce ledvin a plic, případně riziko cerebrovaskulární komplikace. Zejména po reperfuzi srdce se musí počítat i s poškozením myokardu.

Proto se v posledních letech staly oblíbenější operační techniky, které se obejdou bez srdečně-plicní pumpy. Ve Spolkové republice Německo bylo v roce 2000 provedeno tzv. „off–pump“ technikou již 4,2 procent operací srdce a toto procento stále stoupá. Časopis Circulation ve zvláštním vydání studie Montreal Heart Institutu v Quebeku uvádí, že „off-pump“ technika zřetelně zlepšuje prognózu u pacientů starších 80 let.

V letech 1995 a 1999 bylo týmem vedeným Louis Perraultem na klinice v Grosshadernu operováno celkem 125 pacientů starších 80 let, z toho 63 konvenční „on-pump“ technikou a 62 novou „off-pump“ technikou. Obě skupiny pacientů měly stejná preoperační rizika a přibližně stejné nálezy na srdci. Rovněž věk, pohlaví, druh a počet bypasů byl přibližně stejný. Úmrtnost do 30 dnů byla u „off-pump“ techniky 4,8 procent, takže byla výrazně nižší než 15,9 procentní úmrtnost u pacientů operovaných „on-pump“ technikou. Zároveň pacienti operovaní „off-pump“ technikou potřebovali méně krevních transfuzí.

Aby klinika potvrdila své dosavadní výsledky, založila s pomocí skupiny lékařů kolem Gianni Angeliniho z Bristol Heart Institute prospektivní randomizovanou studii, ve které hodnotila výsledky s „off-pump“ technikou u rizikové skupiny obézních pacientů (Circulation R.0000032259.35784.BF). Mezi 4321 pacienty, jejichž údaje byly prospektivně shrnuty v „Patient Analysis and Tracking System,“ bylo 2 844 s Body Mass Indexem přes 25. Přibližně jedna čtvrtina těchto pacientů byla operovaná „off-pump“ technikou.

U tohoto postupu se počet klinických případů úmrtí, transfuzí, postoperativních poklesů hemoglobinu, neurologických komplikací a délka intenzivního a klinického léčení snížily o 21 až 65 procent. Signifikantní rozdíly jsou o to udivující, že v celé skupině relativně mladých pacientů (průměrný věk 63 roků) byla prognóza vesměs příznivá. Klinická úmrtnost byla jen 1,4 procenta.

Související odkazy:

Abstrakt Studie v Circulation

Tiskové sdělení American Heart Associationk k Perraultově studii

Tiskové sdělení American Heart Association k Angeliniho studii

Stanovisko University v Mnichově k "off-pump" technice a k minimálně invazivní srdeční chirurgii

Dr. Miloš Němec pro www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!