Otázky farmaceutického práva

Vyznáte se v principech regulace reklamy na léčivé přípravky v ČR? Víte, jak právně ošetřit spolupráci s farmaceutickými firmami? V novém seriálu Zdraví.Euro.cz najdete na tyto otázky odpověď…

Jsem lékař, který na základě smlouvy pro farmaceutickou firmu realizuje sledování bezpečnosti léčivého přípravku. Jsem povinen si smluvní odměnu zdanit nebo takovou povinnost má farmaceutická firma?

Záleží v jakém právním režimu tuto činnost vykonáváte. V zásadě se objevují tři základní typy smluvních vztahů. Pokud jste lékař-podnikatel a činnost, kterou realizujete, spadá pod výkon vaší podnikatelské činnosti, pak uzavíráte smlouvu podle obchodního zákoníku.

Jako typ smlouvy se většinou volí smlouva o dílo. V tomto případě tento příjem „přidáte“ k vašemu příjmu ze samostatně výdělečné činnosti a budete povinen si jej zdanit dle § 7 zákona o dani z příjmů v platném znění. Dále je možné uzavřít dohodu o provedení práce.

Dohoda o provedení práce je uzavírána podle zákoníku práce a v tomto případě vám zaměstnavatel, ve vašem případě farmaceutická firma, srazí tzv. srážkovou daň, pokud je vaše odměna do 5000 Kč, u odměny nad 5 000 Kč se sráží tzv.záloha na daň, obdobně jako v klasickém pracovním poměru.

V obou případech vám bude vyplacena odměna jako „čistá“ a vy si již nemusíte odměnu samostatně zdaňovat. V případě, že tato činnost je příležitostnou činností, může s vámi firma uzavřít smlouvu o dílo podle občanského zákoníku nebo obdobnou smlouvu či dohodu podle tohoto právního předpisu, pak budete povinen si zdanit tento příjem samostatně a to podle § 10 zákona o dani z příjmů jako příležitostný příjem.

Velmi doporučuji, abyste se při uzavírání smlouvy poradil se svým daňovým poradcem či účetním poradcem, a tím předejdete do budoucna zbytečným komplikacím.

Příště: Zákon o regulaci reklamy

Materiály pro Zdravotnictví a medicína připravuje Advokátní kancelář Marečková

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!