Otázky farmaceutického práva

Vyznáte se v principech regulace reklamy na léčivé přípravky v ČR? Víte, jak právně ošetřit spolupráci s farmaceutickými firmami? Nejasné otázky vám zodpoví spolupracovnice novin JUDr. Jana Marečková…

Slyšel jsem, že se jako lékař můžu dostat do rozporu se zákonem regulaci reklamy. Je to vůbec možné?

Moje odpověď vás zřejmě překvapí. Opravdu se lékař může dostat do rozporu se zákonem o regulaci reklamy. Výše případného postihu bude záviset na tom, jakého porušení se lékař dopustí.

Pokud lékař na základě dohody s farmaceutickou firmou bude svým pacientům předávat reklamní materiály na léčivé přípravky, jejichž výdej je výhradně vázán na lékařský předpis, pak se stává šiřitelem reklamy a v tomto konkrétním případě lékař bude šířit reklamu v rozporu se zákonem.

Pak bude také vůči němu směřovat postih dozorového orgánu,kterým je v oblasti reklamy léčivých přípravků Státní ústav pro kontrolu léčiv. Pro informaci – může v tomto případě dozorový orgán uložit sankci až 2 miliony Kč.

Samozřejmě, že výše sankce bude záviset od intenzity porušení zákona. Jako lékař se můžete dopustit porušení tohoto zákona i tím, že přijmete dar nebo jiný prospěch v souvislosti s reklamou na léčivé přípravky, který je vyšší než nepatrné hodnoty, nemá vztah k vykonávané činnosti nebo budete příjemce bezplatného pohoštění, které nebude přiměřené a nebude s ohledem na hlavní účel setkání, vedlejší.

Pro vaši informaci uvádím, že se připravuje novela tohoto zákona, kde v jejím návrhu jsou přímo stanovené sankce směřující vůči odborníkům, tedy osobám, které jsou oprávněné léčivé přípravky předepisovat nebo léčivé přípravky vydávat.

Velmi doporučuji se s tímto zákonem seznámit, protože v lékařské veřejnosti panuje pocit, že v souvislosti s reklamou farmaceutických firem, nemohou být lékaři postiženi.

Materiály k tomuto článku připravila Advokátní kancelář Marečková

DÁLE ČTĚTE:
Otázky farmaceutického práva -1. díl\\

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!