Paliativní péče v geriatrii

Těžištěm paliativní péče je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů pacientů. Cílem…

Paliativní medicína je definována jako celková léčba a péče o nemocné s aktivním, progredujícím, pokročilým onemocněním. Délka života těchto nemocných je omezena. Těžištěm paliativní péče je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů pacientů. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

V úterý 13. února proběhl pracovní den České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP na téma Paliativní péče v geriatrii. Akci zaštítila prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., z Geriatrické klilniky 1. LF UK Praha. Odborníci z celé republiky hovořili o zdravotních a psychosociálních potřebách terminálně nemocných i o specificích geriatrických pacientů. Proběhla diskuze o etických a právních aspektech paliativní péče.

Geriatrii a paliativní péči bude věnováno letošní 9. a 25. číslo Lékařských listů.

bud, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!