Parkinsonici již podruhé vystoupají na Říp

Titulní obrázek

U příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci připravila Společnost Parkinson sérii odborných přednášek, výstavy či klubové a benefiční akce zaměřené na podporu pacientů s tímto onemocněním. V kostele sv. Vavřince v Praze proběhne benefiční koncert a parkinsonici již podruhé vystoupají na horu Říp…

Cílem plánovaných akcí je upozornit širokou veřejnost na každodenní problémy parkinsoniků

a zabránit jejich společenské izolaci.

„Naším záměrem je zlepšovat podmínky lidí s Parkinsonovou nemocí, naučit pacienty žít se svou nemocí a umět s ní bojovat. V rámci Světového dne chceme veřejnosti ukázat, jaké překážky musejí nemocní každý den překonávat. Chceme také upozornit na falešné předsudky a představy o životě parkinsoniků. Nemoc, která pacienty omezuje pohybově, totiž bývá často mylně spojována s postižením mentálním,“ říká Ing. Václav Veselý, předseda Společnosti Parkinson.

U příležitosti 12. Světového dne mohou zájemci podepsat Světovou deklaraci o Parkinsonově nemoci, kterou již dříve podepsal bývalý britský premiér Tony Blair a vloni k ní své podpisy připojili například Džamila Stehlíková či Václav Krása.

Na podporu boje s touto nemocí se i letos uskuteční výstup na horu Říp, kterou vloni ve stejný den pokořilo téměř 150 lidí, či benefiční koncert. Po celé České republice v následujících týdnech proběhnou konference o Parkinsonově nemoci určené pro širokou veřejnost.

Parkinsonovou chorobou trpí více než šest milionů lidí na celém světě. Nejméně jeden z deseti pacientů je přitom mladší padesáti let. V České republice je přibližně 12 až 15 tisíc pacientů s tímto onemocněním.

Parkinsonova nemoc způsobuje u pacientů problémy při přenosu povelů z mozku ke svalům. Jejich příčinou je úbytek buněk, které produkují nervový přenašeč dopamin. Přestože dnes může moderní léčba prodloužit a zkvalitnit život pacientů, lékaři dosud stále neznají příčinu vzniku Parkinsonovy nemoci.

Akce pořádané u příležitosti 12. Světového dne Parkinsonovy nemoci

Výstup na horu Říp

*11. dubna od 10 hodin – výstup na horu Říp spojený s podpisem Světové deklarace o Parkinsonově chorobě

Benefiční koncert

*10. dubna v 19 hodin – benefiční večer pro Společnost Parkinson v kostele sv. Vavřince v Praze

Konference

*2. dubna v 16 hodin – konference pro pacienty i širokou veřejnost „Aktivně v životě i léčbě“, místo konání: Posluchárna I. Neurologické kliniky LF MU, FN u Sv. Anny v Brně

*2. dubna v 16 hodin – konference pro pacienty i širokou veřejnost, místo konání: Posluchárna Neurologické kliniky FN v Olomouci

*Duben – červen 2009 – přednášky o hluboké mozkové stimulaci

– 15. dubna – Plzeň, Plzeňský Prazdroj

– 13. května – Liberec, Babylon

– 20. června – Karlovy Vary, hotel Imperial

Klubová setkání

*4. dubna ve 14.30 hodin – oslava 11. výročí založení Klubu Parkinson Brno a výstava Jaro v Brně, místo konání: Galerie Hády, ZŠ Horníkova 1

*9. dubna – prezentace Klubu Parkinson Ostrava spojená s odbornou přednáškou o Parkinsonově nemoci, místo konání: Dům knihy Librex v Ostravě

Výstavy

*16. – 19. dubna – výstava „Senior – handicap: aktivní život 2009“ na výstavišti v Lysé nad Labem, soutěž „Šikovné ruce“

*21. – 23. dubna – výstava „Non handicap“ na výstavišti Incheba Expo Praha-Holešovice

Společnost Parkinson, o.s., byla založena v roce 1994. V současné době má asi 2000 členů ve 20 klubech po celé České republice. Jejím posláním je zlepšovat životní podmínky pacientů trpících Parkinsonovou nemocí i jejich blízkých. Společnost pořádá rekondiční pobyty, vydává časopis a organizuje benefiční koncerty a setkání parkinsoniků. Více informací naleznete na www.parkinson-net.cz.

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!