Pasivní kouření může zvýšit riziko onemocnění rakovinou plic až o více než 30%

Toto tvrzení se opírá o analýzu dat z americké a evropské studie, která ukázala, že u těch lidí, kteří mají partnery kuřáky, je riziko onemocnění vyšší o 18%. Při dlouhodobé expozici (více jak 31 let) je riziko vyšší o 23%…

Toto tvrzení se opírá o analýzu dat z americké a evropské studie, do které bylo zařazeno celkem 1263 pacientů–nekuřáků s plicním karcinomem a kde kontrolní skupinu tvořilo 2740 lidí, kteří touto nemocí netrpěli. Analýza se soustředila zejména na tři zdroje pasivního kouření: partner nebo partnerka, pracoviště nebo společenská zařízení.

Závěry studie

Autoři studie zjistili, že ve srovnání s kontrolní skupinou je u těch lidí, kteří mají partnery kuřáky, riziko onemocnění vyšší o 18%. Při dlouhodobé expozici (více jak 31 let) je vyšší o 23%.

Pobyt v zakouřeném prostředí na pracovišti je spojen se zvýšením rizika onemocnění plicní rakovinou o 13%, při dlouhodobé expozici (více jak 21 let) je riziko vyšší o 25%.

Vystavení se pasivnímu kouření ve společenských zařízeních zvyšuje riziko onemocnění o 17%, při dlouhodobé expozici o 26%.

Nejvyšší riziko onemocnění rakovinou plic bylo u těch, kteří byli vystaveni pasivnímu kouření z více zdrojů. Tak například u pacientů, kteří byli vystaveni všem třem výše uvedeným zdrojům pasivního kouření po 39 let a více, bylo riziko že se u nich objeví rakovina plic o 32% vyšší než u kontrolní skupiny.

Z výše uvedených analýz vyplývá, že pasivní kouření je významný rizikový faktor pro vznik rakoviny plic a rozhodně by se nemělo podceňovat.

Zdroj: Int J Cancer 2003, December 10th online issue

MUDr. Gabriela Seltenreichová

Autorka je externí spolupracovnicí redakceZdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!