Penta Finance: Získali jsme lékárny a chtěli bychom i nemocnice

Investiční skupina Penta koupila v loňském roce podíl ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace či strojírnách Adast. Letos se neúspěšně ucházela v ostře sledovaném tendru o Severočeské doly…

Navzdory chuti Penty rozšiřovat portfolium investic, nákup padesáti procent sítě lékáren překvapil i její konkurenty. Projektový manažer Milan Musil však upozorňuje, že nákup lékáren není jen nahodilou investicí.

Je koupě lékáren náplastí na prozatímní neúspěch v boji o Severočeské doly?

Vůbec ne, tyto dva projekty spolu vůbec nesouvisejí. Oblast zdravotnictví jsme analyzovali v předstihu a jednání o vstupu do společnosti Česká lékárna začala již v prosinci minulého roku, tedy daleko dříve, než bylo rozhodnuto o pozastavení privatizace Severočeských dolů. Do zdravotnictví hodláme investovat více také do budoucna.

Znamená koupě lékáren, že považujete české zdravotnictví za perspektivní sektor? To budete na trhu možná jediní…

To je sice možné, ale opravdu považujeme české zdravotnictví i v jeho současném stavu za jednu z perspektivních oblastí, na kterou se hodláme koncentrovat. Zdravotnictví navíc čekají v nejbližším období zcela zásadní změny, a to včetně legislativy a způsobu financování. Domníváme se proto, že se tím pádem otevřou v této oblasti nové investiční příležitosti.

Zatím v Česku neexistuje příliš mnoho soukromých nemocnic a poliklinik. Navíc si všichni provozovatelé shodně stěžují, že je to prodělečná činnost. Kdyby tedy byly nějaké nemocnice k mání, koupili byste je?

Kdyby byly k dispozici, tak jejich koupi budeme jistě zvažovat. Máme zájem o jakoukoliv ekonomicky smysluplnou investici. A to i dlouhodobou. Nemusí jít pouze o nemocnice, možnosti se rýsují i ve sféře poliklinik. Zároveň bychom se nevyhýbali možnosti stát se pronajímateli těchto zařízení.

Chcete kupovat i další lékárny nebo rozšiřovat současnou síť?

Ano, budeme rozšiřovat současnou síť, a to buď formou koupě již fungujících lékáren od současných majitelů, anebo zřízením nových lékáren. Právě na tuto činnost se hodláme v nejbližším období výrazně zaměřit. Máme ambici být jedním z hlavních hráčů na tomto trhu. (Česká lékárna je zatím číslo tři – pozn. red.).

Vlastnili jste společnost Sanitas, distributora léků. Nelitujete teď toho, že jste ji před dvěma lety prodali?

Ne, nelitujeme. Prodat velkodistributora léků bylo v dané době a za daných podmínek správným rozhodnutím. Když jsme Sanitas přebírali, byla to zadlužená společnost, která podle našich analýz neměla ve sféře distribuce léků prakticky žádnou šanci konkurovat nadnárodním subjektům.

DÁLE ČTĚTE:
Finančníci z Pentykoupili síť 33 lékáren

Proto jste tentokrát zvolili koncového prodejce? Je to lepší byznys než velkoobchod?

Dá se to tak říct. I díky získaným zkušenostem se společností Sanitas jsme lépe pochopili obchod s léky. Zjistili jsme, že jedním z nejpodstatnějších aspektů úspěchu tohoto byznysu je přístup ke koncovému zákazníkovi.

Michal Uryč-Gazda, Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!