Percepce bronchiální obstrukce u astmatu

Australští vědci se snažili zjistit, zda ke snížené percepci zúžení dechových cest dochází také při akutní exacerbaci astmatu a při redukci dávky inhalačních steroidů. Studie se zúčastnilo 42 pacientů s dobře kontrolovaným astmatem, kteří každé dva měsíce snižovali o polovinu denní dávku inhalačních steroidů do vysazení či vzniku akutní exacerbace…

Percepce bronchiální obstrukce je snížena u pacientů s těžkým astmatem. Je to pravděpodobně způsobeno intenzitou zánětu dechových cest. Australští autoři se snažili zjistit, zda ke snížené percepci zúžení dechových cest dochází také při akutní exacerbaci astmatu a při redukci dávky inhalačních steroidů.

Studie se zúčastnilo 42 pacientů s dobře kontrolovaným astmatem, kteří každé dva měsíce snižovali o polovinu denní dávku inhalačních steroidů do vysazení či vzniku akutní exacerbace. Vnímavost dechové obstrukce byla měřena na začátku a dále v měsíčních intervalech bronchoprovokačním testem s manitolem při poklesu FEV1 o 20 procent (PS20). Pravidelně byl zjišťován počet eozinofilů ve sputu. U 33 pacientů se podařilo úspěšně snížit dávku inhalačních steroidů na polovinu bez akutní exacerbace. Došlo u nich k signifikantnímu poklesu dávky manitolu potřebné k PS20, k signifikantnímu vzestupu počtu eozinofilů ve sputu a vzestupu bronchiální přecitlivělosti. Při bronchoprovokačním testu byla přitom percepce bronchiální obstrukce snížená. Vzestup eozinofilů přitom nedoprovázel změnu v percepci obstrukce. U dalších 27 pacientů do-šlo k lehké exacerbaci astmatu. Také u nich nastalo (před vznikem exacerbace) snížení percepce bronchiální obstrukce (při provokačním testu).

Při snižování dávek inhalačních steroidů (a při lehké exacerbaci astmatických obtíží) dochází ke sníženému vnímání obstrukce dechových cest. Jinými slovy, zánětlivé změny a přecitlivělost dechových cest předchází vzniku astmatických potíží.

zdroj

Salome CM, Leuppi JD, Freed R, et al. Perception of airway narrowing during reduction of inhaled corticosteroids and asthma exacerbation. Thorax. 2003 Dec; 58(12): 1042-7.

publikováno na: www.dychat.cz

Ohodnoťte tento článek!