Pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové integrativní psychoterapii

Ilustrační foto; studium, vzdělávání

Skálův institut přijímá frekventanty na léta 2012-2016.

Výcvik probíhá ve skupinách s dvěma vedoucími, které jsou součástí otevřené výcvikové psychoterapeutické komunity, vedené Magdalenou Frouzovou.

Supervizní vedení doc. P. Hartl a katedra psychologie FFUK.

Program je akreditován komisí MZ ČR. V posledním roce výcviku možnost volby větve supervizní nebo osobnostního růstu.

Celkově nabízí:
500 hod. sebezkušenostních hodin, 160 teoretických hodin a 100 hod. supervizních, v rámci nadstavbového programu dále nabízí nácviky rolí (např. nácviky vedení skupiny pod kamerou), individuální konzultace a supervizní skupinové programy.

Roční kursovné:
19 000 Kč v r. 2012, každý rok o 500 Kč více (celkově 125 Kč á 1 hod.).

Přihlášky zasílejte na kontaktní adresu magdalena.frouzova@cmail.cz, tel. 602 642 616.

Ohodnoťte tento článek!