Pilotní projekt integrované mammární diagnostiky bude pokračovat

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR se rozhodla pokračovat v pilotním projektu integrované mammární diagnostiky i v letošním roce. K tomuto rozhodnutí motivovaly pojišťovnu výsledky první fáze…

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) se rozhodla pokračovat v pilotním projektu integrované mammární diagnostiky i v letošním roce. K tomuto rozhodnutí motivovaly vedení pojišťovny výsledky první fáze projektu a zájem žen, které nabídku již využily – poptávka v tomto případě převyšovala nabídku. Redakci Zdraví.Euro.cz o tom informoval Jiří Suttner z VZP.

Klientky VZP se zúčastnily první fáze pilotního projektu včasné a kvalitní diagnostiky nádorového onemocnění prsu v době od 1. listopadu loňského roku do konce ledna 2002. Záměr sledoval zlepšení kvality, rozsahu a komfortu poskytované zdravotní péče, včasnost záchytu i velmi časného stádia nádorového onemocnění prsu, optimální organizaci preventivního programu vyšetření prsu a kvalitní informování pacientek. Výsledky první fáze projektu najdete ZDE.

Podle Suttnera se pojišťovna neztotožňuje s „živelným“ celoplošným screeningem nádorového onemocnění prsu, ale prosazuje integrovanou mammární diagnostiku v centrech, která zabezpečí kvalitu výkonu a jeho vyhodnocení renomovanými odborníky a poskytne pacientce nejen rychlou informaci o zjištěných výsledcích, ale zabezpečí i včasnou reakci lékařů na případné pozitivní nálezy.

První fáze pilotního projektu se zúčastnilo 1562 žen. Pojišťovna uhradila výkony spojené s jejich vyšetřením částkou ve výši 750 tisíc korun. Druhá fáze projektu počítá s trojnásobkem finančních nákladů, zohledněným třemi diagnostikujícími centry.

Pokračování projektu znamená nejen jeho časové prodloužení, ale také zvýšení počtu specializovaných pracovišť, která jsou nyní i mimo Prahu. tak dostávají další možnost přímého přístupu do Mamma center – specializovaných jednotek na vyšetřování prsu v Praze, Novém Jičíně a Hradci Královém.

Jak se pilotního projektu zúčastnit?

Projekt je určen ženám – klientkám VZP v uvedené věkové kategorii, které nejsou v lékařské péči pro podezřelý nebo chorobný nález v prsu.

Ženy pojištěné u VZP ve věku dovršených 44 – 70 let (včetně) se mohou obrátit v období od 15. března do 15. června 2002 na jedno z pracovišť realizátorů projektu, kterými jsou:

DTC Praha, a.s., Radiodiagnostické oddělení, Jednotka integrované mammární diagnostiky – Mamma centrum, Roškotova ul. 1717, 140 44 Praha 4. Pracoviště přijímá osobní objednávky klientek na uvedené adrese v pracovních dnech v době od 8.00 – do 14.00 hod. nebo objednávky telefonické, na pražských telefonních číslech 6100 8100, 6100 8351, 6100 8359 a na čísle mobilního telefonu 0777 078 335, v pracovních dnech od 8,00 hod – do 16,00 hod.


MAMMO CENTRUM Nový Jičín, Soukromá RDG ambulance, MUDr. Zdeněk Mutina, budova Med Centra, Máchova 30, Nový Jičín, které přijímá osobní objednávky klientek v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin, nebo za stejných časových podmínek objednávky telefonické, na novojičínských telefonních číslech 0656/770 164, 770 159 a čísle mobilního telefonu 0603 313 593.


Mammologické pracoviště radiologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská tř. č. 581, kde se mohou ženy pojištěné u VZP objednat osobně, případně telefonicky na královéhradeckém telefonním čísle 049/5832118, a to v pracovní dny od 8,00 do 16,00 hodin.

Vzhledem k rozsáhlému provozu jednotlivých realizátorů je nezbytné, aby klientky VZP při objednání zdůraznily, že se hlásí na vyšetření v rámci pilotního projektu VZP. Do dvou týdnů od objednání budou pozvány na mammografické vyšetření. Projekt je také limitován počtem pacientek, který vyplývá z kapacitních možností diagnostických pracovišť. V případě zájmu o toto vyšetření neodkládejte přihlášku na poslední dny projektu. Před vlastním vyšetřením předloží klientka průkazku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a vyplní nezbytný dotazník pacienta.

Součástí projektu je také podrobná informace o průběhu vyšetření, kterou pacientce poskytne ošetřující personál. Ženy, které se vyšetření v rámci projektu zúčastní, se dozví výsledek vyšetření ještě týž den v případě, že nedojde k podezření na onemocnění prsní žlázy. Pokud by výsledek vyšetření nebyl jednoznačně negativní budou provedena další potřebná vyšetření a pacientka bude opět podrobně informována o dalším postupu lékařů.

V České republice, stejně jako ve všech civilizovaných zemích, je zhoubné onemocnění prsu nejčastějším onkologickým onemocněním žen. U nás to představuje více než 4 500 nových případů ročně.

Výzkumy provedené v 80. a 90. letech v zemích severní Evropy prokázaly, že pomocí preventivního vyšetření zobrazovacími metodami lze nalézt i velmi časná stadia nádorového onemocnění prsní žlázy. Prokázaly rovněž, že včasně zachycený nádor znamená pro ženu vysokou šanci na úplné uzdravení z této nemoci.

Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!