Plzeňští lékaři provedli první složitý jaterní zákrok

Lékaři radiodiagnostického oddělení plzeňské fakultní nemocnice provedli v minulých dnech první tzv. transjugulární intrahepatický portosystémový zkrat (TIPS)…

PLZEŇ – Pacienti se závažnými průvodními jevy jaterních onemocnění, jakými jsou například krvácení do zažívacího traktu nebo vodnatelnost břicha, už nebudou muset jezdit do specializovaných center v jiných regionech. Lékaři radiodiagnostického oddělení plzeňské fakultní nemocnice totiž provedli v minulých dnech první tzv. transjugulární intrahepatický portosystémový zkrat (TIPS). Za tímto názvem se skrývá složitý zákrok prováděný rentgenologem pod kontrolou rentgenu, ultrazvuku a CT (výpočetní tomografie). Jeho cílem a smyslem je za pomoci katetrů a jehel propojit bez nutnosti chirurgického zásahu skrze játra břišní a tělní krevní oběh. Výkon, který trval 1,5 hodiny, provedl primář radiodiagnostického oddělení MUDr. Zdeněk Chudáček se svým týmem. Stav prvního pacienta léčeného v Plzni touto metodou je podle informací z fakultní nemocnice velmi příznivý.

(her), Právo, 6.12.2001

Ohodnoťte tento článek!