Po detoxikační léčbě mohou drogově závislí ztratit toleranci vůči opiátům

U drogově závislých osob, které úspěšně absolvovaly detoxikační léčbu, existuje vyšší riziko úmrtí do jednoho roku než u ostatních toxikomanů. Toto riziko je dáno tím, že abstinence během léčby snižuje všeobecnou toleranci toxikomana…

U drogově závislých osob, které úspěšně absolvovaly detoxikační léčbu, existuje vyšší riziko úmrtí do jednoho roku než u ostatních toxikomanů.

Toto riziko je dáno tím, že abstinence během léčby snižuje všeobecnou toleranci toxikomana, který je propuštěn z hospitalizace. V případě pozdější recidivy závislých osob reaguje tělo na účinky drog mnohem citlivěji. Ukazuje to výzkum lékařů z Psychiatrického instututu v Londýně, o kterém informuje server BBC.

Lékaři upozorňují, že pokud výsledky výzkumu potvrdí i další studie, bude třeba urychleně přehodnotit způsoby dosavadní detoxikační léčby.

Monitoring tolerance

Během studie bylo sledováno 137 osob závislých na opiátech, které byly po dobu 28 dní hospitalizovány k detoxikační léčbě. Tři z těchto pacientů zemřeli do čtyř měsíců po propuštění z nemocnice.

Lékaři rozdělili sledované pacienty do tří skupin, aby zjistili, zda nižší tolerance zvyšuje riziko předávkování. (Před propuštěním z nemocnice proto toxikomanům změřili toleranci na opiáty a podle toho je zařadili do těchto tří skupin.)

Všichni tři pacienti, kteří zemřeli na předávkování, patřili do skupiny, u které byla naměřena nízká tolerance vůči opiátům. Naopak – během sledované doby nezemřel žádný z pacientů, u kterých byla tato hodnota vysoká.

DÁLE ČTĚTE:

Detox may put addicts at risk

www.Zdravi.Euro.cz, 02.05.2003

Ohodnoťte tento článek!