Počítačové vybavení pro zrakově postižené funguje na 108 školách

Nadace Charty 77 spolu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ukončila první etapu projektu, jehož cílem je zkvalitnění vzdělávání a počítačové gramotnosti dětí se zrakovým postižením a oslabenou motorikou. Speciálním počítačovým příslušenstvím bylo zatím vybaveno sto osm škol…

Nejméně pět set dětí se speciálními potřebami má nyní možnost zdokonalit vlastní práci na PC.

VZP uvolnila z fondu prevence 4, 75 miliónu korun. Jak uvedla ředitelka pojišťovny Jiřina Musílková, pojišťovna již podporuje řadu podobných projektů pro mentálně i zdravotně postižené, onkologicky a chronicky nemocné děti.

„Děti musí mít stejné možnosti, stejná práva a šance. I když je to nákladnější,“ dodala J. Musílková.

Za poskytnuté prostředky nakoupila nadace především 23 braillských řádků, díky nimž může slabozraký nebo nevidomý uživatel kontrolovat text na monitoru a obslužný software.

DÁLE ČTĚTE:
Jsou vaše webové stránky bezbariérové?
80% případů slepoty se dá léčit\\
Pomohou nové technologie nahradit zrak nevidomým?

Školy dále získaly 70 velkoformátových klávesnic a 120 myší, u kterých se pohyb obstarává otáčením kuličky na jejím povrchu.

Ředitel Gymnázia pro zrakově postiženou mládež Ivan Antov, jehož škola dostala dva braillské řádky, popisuje jejich využití: „Řádky jsou umístěny ve speciální učebně, která je fiktivní kanceláří a nese všechny prvky pracovního místa, na které by naši žáci mohli nastoupit. Jde o další krůček k samostatnosti a nezávislosti našich studentů.“

Veškeré vybavení testovala a instalovala společnost AutoCont, která pro zapojení dětí se speciálními potřebami vyhlásila také soutěž o nejlepší webovou prezentaci vlastní školy.

Následnou kontrolu připojení a funkčnost zařízení zajišťuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Její prezident Milan Pešák uvedl, že pouze třicet procent lidí se zrakovým handicapem v produktivním věku pracuje.

„Jedinou cestou jak to změnit, je vzdělání. Studenti se zrakovým postižením mají většinu znalostí pouze v ústní podobě, což se negativně odráží v písemném projevu. Tyto speciální pomůcky mohou mnohé zlepšit,“ říká M. Pešák.

Petra Klusáková, www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!