Počty úmrtí v nemocnicích na akutní infarkt výrazně klesly

kardiologie, léky, srdce

Počty úmrtí na akutní infarkt myokardu u pacientů léčených v nemocnici klesly v ČR v letech 2003 až 2010 o 40 procent. Celková úmrtnost na ischemické choroby srdce, mezi něž se infarkt řadí, naproti tomu v ČR o 13 procent stoupla.

Vyplývá to ze zprávy statistiků za rok 2010, kdy bylo 75.199 případů hospitalizace pro ischemické choroby srdce. Celkem to bylo 59.194 lidí. V ČR v tom roce zemřelo na tyto choroby 25.178 lidí, na infarkt myokardu 6439.

„Ischemické choroby srdce jsou nejčastější příčinou hospitalizace i úmrtí v ČR. Na roční úmrtnosti se podílejí přibližně čtvrtinou,“ sdělil ČTK Miroslav Zvolský z odboru analýz, publikací a externí spolupráce Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Po výrazném poklesu úmrtnosti v letech 1985 až 2009, nyní celková úmrtnost na ischemické choroby srdce podle statistiků spíše stagnuje. Německo či Rakousko mají výrazně nižší celkovou úmrtnost než ČR, například v Německu je na 100.000 obyvatel poloviční. Naopak na Slovensku je oproti ČR o více než třetinu vyšší.

Častěji jsou s ischemickými nemocemi srdce léčeni v nemocnici muži. Až do věku 70 let mezi pacienty muži převažují. Ženy jsou pro ischemické choroby srdce přijímány do nemocnic hlavně ve vyšším věku.

Celková úmrtnost je rozdělena mezi obě pohlaví přibližně stejně a u mužů i žen dlouhodobě mírně klesá, mezi lety 2003 až 2010 zhruba o 11 procent. Výjimkou jsou pacienti starší 80 let, kde úmrtnost u mužů i žen roste.

Na 100.000 obyvatel bylo v roce 2010 hospitalizováno s ischemickou chorobou srdce 713,95, častěji muži. Hospitalizací na stejný počet obyvatel přibývá s věkem, od 61,24 případu ve skupině do 49 let až k 3861,46 případu ve skupině nad 80 let. Pro infarkt myokardu bylo na 100.000 obyvatel 213,69 hospitalizací.

V ordinacích praktických lékařů bylo v roce 2010 sledováno pro ischemickou chorobu srdeční 773.035 pacientů, z nich 55,7 procenta starších 65 let a 5,7 procenta mladších 44 let. Nově byla nemoc zjištěna u 56.291 lidí. Pacientů s prodělaným infarktem bylo sledováno 83.456.

Nejvíce hospitalizací na 100.000 obyvatel bylo v kraji Karlovarském, nejméně Jihomoravském. Nejvíce úmrtí na stejný počet obyvatel byl v kraji Jihočeském, nejméně v Praze.

Ohodnoťte tento článek!