Podle britských lékařů neexistují důkazy o syndromu ze Zálivu

Výsledky rozsáhlé studie na více než 40.000 bývalých vojáků vrhají pochyby na existenci tzv. syndromu z Perského zálivu. Vědci z londýnské vysoké školy hygieny a tropického lékařství zjistili, že obdobné projevy jako veteráni této války mají i vojáci, kteří v Perském zálivu nesloužili…

LONDÝN/PRAHA – Výsledky rozsáhlé studie zaměřené na veterány první války proti Iráku začátkemn devadesátých let vrhají pochyby na existenci tzv. syndromu z Perského zálivu. Vědci z londýnské vysoké školy hygieny a tropického lékařství dospěli k takovému závěru po prošetření více než 40.000 bývalých vojáků. Zjistili, že obdobné projevy jako veteráni této války mají i vojáci, kteří v Perském zálivu

nesloužili.

Syndrom zahrnuje takové symptomy jako náladovost, výpadky paměti, nedostatek soustředění, noční pocení, celková tělesná ochablost a problémy v sexuální oblasti, připomíná na své webové stránce BBC.

„Studie potvrzuje, že u veteránů války v Zálivu se projevuje výrazně více příznaků nemoci než u vojáků, kteří v Zálivu nesloužili, a to téměř ve všech sledovaných kategoriích chorob. Pro tyto nesrovnalosti zatím není logické vysvětlení,“ konstatuje britský lékařský tým. Z poznatků, k nimž badatelé dospěli, vyplývá, že „více než jeden britský voják z 20, kteří sloužili v první válce proti Iráku, věří, že trpí tímto syndromem“.

Na druhé straně při porovnání se studiemi posuzujícími vojáky, kteří se domnívají, že tento syndrom mají, vyplývá, že si stěžují na naprosto shodný typ symptomů jako veteráni, kteří v Zálivu nesloužili. To podle britských lékařů poskytuje důkazy proti výjimečnosti syndromu války ze Zálivu.

Britské ministerstvo obrany existenci syndromu z války v Zálivu odmítá s poukazem na naprostý nedostatek průkazných důkazů.

Stoupenci tvrzení, že nemoc existuje, naopak operují tím, že asi šest tisíc veteránů trpí od konfliktu nevysvětlitelnými zdravotními problémy a že přes 600 veteránů zemřelo.

Další, nezávislá studie, na které se nyní v Británii pracuje, si dala rovněž za cíl zjistit fakta o nemoci ze Zálivu. Autoři shromažďují důkazy jak od bývalých vojáků, tak od lékařských odborníků i od vládních představitelů.

S problémem syndromu se potýkaly i zdravotní úřady v České republice po návratu českých veteránů války v Perském zálivu. Internistka Milada Emmerová jako odbornice na toxikologii a autorka studie o příčinách syndromu ze Zálivu míní, že prohlídky vojáků ze Zálivu nebyly provedeny důsledně. Považuje mimo jiné za chybu, že v jednotlivých nemocnicích se prohlídky lišily a navíc byly dobrovolné.

Emmerová jako členka lékařské komise resortu obrany posuzující zdravotní stav veteránů upozornila, že v případě syndromu ze Zálivu byli vojáci především vystaveni zplodinám z hořících ropných vrtů. Při operaci Pouštní bouře česká

protichemická jednotka navíc naměřila i prahové hodnoty bojových chemických látek.

ČTK/BBC

Ohodnoťte tento článek!