Pohlavní život bývá opředen mýty

85 % mužů s erektilní dysfunkcí lékařskou pomoc nevyhledá. Není divu, že přetrvává mnoho mýtů. Odborníci je ale umějí vyvrátit…

Mylné představy, falešná očekávání, zbytečné obavy, to všechno jsou překážky na cestě za racionální léčbou erektilních dysfunkcí.

Bořek Otava

Odborníci zabývající se léčbou poruch erekce před pěti měsíci založili občanské sdružení Fórum sexuální aktivity, které má zvýšit informovanost veřejnosti o tomto donedávna tabuizovaném tématu.

Od června letošního roku jsou v provozu dva hlavní pilíře projektu – informační telefonní Vialinka (02/83 00 44 44) a webové stránky www.erekce.com, které již navštívilo na 17 tisíc osob. Nejfrekventovanějším časem návštěv je doba mezi 20. a 24. hodinou, kdy již má zájemce více času a dostatek soukromí. Nicméně stránky jsou také často navštěvovány i v pracovní době, kdy zřejmě mnoho lidí využívá připojení internetu v zaměstnání.

Vialinka je v provozu denně od 16 do 20 hodin a na dotazy volajících odpovídají školení operátoři, kterými jsou studenti medicíny ve vyšších ročnících. Každou středu mezi 18. a 20. hodinou poskytuje konzultace lékař. Síť spolupracujících odborníků z dalších medicínských oblastí, které je možné osobně navštívit, již představuje více než 320 pracovišť z celé České republiky.

Naprostá většina dotazů (85 %) na Vialince směřuje k poruchám erekce, ale také k předčasné ejakulaci, nedostatku libida, poruchám plodnosti a na konkrétní možnosti léčby. Mezi volajícími převládají muži (93,5 %). Nejmladšímu bylo 15 let, nejstaršímu 78 let. Ženy se radily především o tom, jak řešit manželovu erektilní dysfunkci či nedostatek manželova zájmu o sex.

Přesto stále ještě 85 % mužů s erektilní dysfunkcí lékařskou pomoc nevyhledá. Není divu, že přetrvává mnoho mýtů. Odborníci je ale umějí vyvrátit.

1. mýtus: Erektilní dysfunkce je něco přirozeného, co přichází s věkem.

Skutečnost: Erektilní dysfunkce není způsobena stářím. Příčinou jsou většinou chronická onemocnění jako cukrovka, onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak či onemocnění prostaty, která se vyskytují častěji ve vyšším věku. Být starý však neznamená být impotentní, o čemž svědčí příklady mnohých známých mužů, jako byl Charlie Chaplin, Anthony Quinn nebo kardiochirurg, který provedl první transplantaci srdce – Christian Barnard. Tito muži zplodili se svými o mnoho let mladšími manželkami děti i ve velmi vysokém věku, což předpokládá aktivní sexuální život.

2. mýtus: Lékaře jsem nenavštívil, protože by mi stejně nepomohl.

Skutečnost: Již za starých časů lidé používali různé prostředky ke zvýšení mužské potence. K těm známým patří třeba rozemletý roh nosorožce, levé varle z tříletého kozla, srst z bílého medvíděte, ambra z vorvaně či krokodýlí sperma. Lze předpokládat, že efekt nebyl vysoký. Dnes je však zbytečné se trápit a házet flintu do žita. Většina poruch erekce se dá jednoduše, bezpečně a účinně léčit. Lékař odhalí příčinu poruchy erekce a také doporučí vhodný způsob léčby.

3. mýtus: Za mužovu impotenci může žena.

Skutečnost: V naprosté většině případů nemůže. Samozřejmě že dobrý partnerský vztah a citlivý přístup partnerky je při selhání velmi důležitý, ale nelze trvalou erektilní dysfunkci svádět na nedostatek tělesné atraktivity či nevhodné chování partnerky. Osmdesát procent poruch erekce je způsobeno organicky, tedy nějakým onemocněním, které je potřeba léčit, a současně s ním léčit i poruchu erekce. I samy ženy často svůj podíl na partnerově selhání přeceňují – tak dochází k celkovému citovému ochlazení, které samozřejmě problém ještě zhorší. Pokud dochází k selhání opakovaně, nejlepší radou je navštívit lékaře. Lékař na základě rozhovoru a vyšetření může určit pravděpodobnou příčinu a doporučí další vhodný postup. Od klientů Vialinky lékaři vědí, že se tak může zachránit i rozpad partnerského vztahu.

4. mýtus: Impotence je neschopnost muže, protože si neumí poradit v manželství ani sám se sebou.

Skutečnost: Impotence (porucha erekce) nesouvisí s bezradností v osobním životě. V naprosté většině případů mívá příčinu jinde, hlavně v primárních onemocněních, může mít také psychogenní příčinu. Nejlepším řešením je proto navštívit lékaře a problém s ním konzultovat.

5. mýtus: Léčit erektilní dysfunkci je nesmysl, protože dělat ze staříků mladíky je proti přírodě.

Skutečnost: Uspokojivý sexuální život je nedílnou součástí plnohodnotného života. Lidská sexualita je naprosto přirozená věc a není důvod, proč by neměla fungovat a přinášet potěšení i ve stáří. Nepřirozené je naopak na pohlavní život rezignovat, a připravit se tak dobrovolně o tuto krásnou součást našeho života.

6. mýtus: Viagra je sice účinná, ale opakovaným užíváním vzniká návyk.

Skutečnost: Viagra není návyková. Po jejím užití dochází při sexuální stimulaci k erekci za 30 až 60 minut a pohotovost k erekci přetrvává ještě čtyři hodiny. Po vyloučení účinné látky z těla zůstává schopnost erekce na úrovni, na které byla před užitím léku. Viagra neléčí příčinu poruchy erekce, ale upravuje schopnost erekce ovlivněním cévního zásobení penisu.

7. mýtus: Nechci, aby můj partner užíval Viagru; pak už mě nebude k ničemu potřebovat.

Skutečnost: Pokud si muž vezme viagru a zbytek večera stráví sledováním fotbalového zápasu v televizi, k erekci nedojde. K tomu, aby se dostavil očekávaný účinek, je potřeba sexuálního dráždění, tedy sexuální předehry. A k tomu je partnerka velmi důležitá. Takže rada lékařů zní: Na viagru nemusíte žárlit, protože bez vás mnoho nezmůže.

8. mýtus: Život bez sexu je přijatelnější než smrt na infarkt.

Skutečnost: Muži, kteří prodělali srdeční infarkt, na sexuální život často rezignují. Je to jednak ze strachu z dalšího infarktu, ale také z častého výskytu poruch erekce u těchto mužů, protože rizikové faktory erektilní dysfunkce a ischemické choroby srdeční jsou prakticky identické. Je však prokázáno, že sexuální aktivita jedenkrát týdně zvýší u padesátiletého muže roční riziko infarktu myokardu zhruba o 0,01 %. Takže i pacienti s onemocněním srdce mohou žít spokojeným pohlavním životem. Je však nutné, aby se poradili s lékařem.

9. mýtus: Viagra je pro mě nebezpečná, protože se léčím se srdcem.

Skutečnost: Viagra je účinným a bezpečným lékem pro léčbu poruch erekce, je-li užívána podle návodu. I muži po infarktu nebo s jinými srdečními onemocněními se mohou za určitých podmínek léčit viagrou. Ale musí se tak dít na základě odborného vyšetření a doporučení lékaře.

10. mýtus: Viagra zabíjí na infarkt.

Skutečnost: Muži s poruchou erekce, kterým je předepisována viagra, nejsou vystaveni vyššímu riziku vzniku infarktu myokardu, ani úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, což potvrdily výsledky četných klinických studií.

Osvětový program odborníků Fórum sexuální vitality se tedy snaží, aby si lidé našli cestu k lékaři a získali odvahu svěřit se se svým problémem. Lékaři věří, že projekt přinese dobré ovoce a že díky němu přibyde více spokojených mužů i žen.

Bořek Otava, Hospodářské noviny, 16.10.2001

Ohodnoťte tento článek!