Pohlavních chorob je víc, oponují odborníci

Statistika pohlavních chorob varuje: počty onemocnění se zvyšují. Ale odborníci už přímo bijí na poplach: nahlášené případy jsou jen špičkou ledovce! Nemocných syfilidou v zemi přibývá. Oficiální statistiky ukazují, že za posledních deset let se jejich počet zvýšil pětkrát a ročně choroba například loni (podle dat nyní zveřejněných Ústavem zdravotnických informací a statistiky) postihla téměř tisíc lidí…

Nejvíce nemocných je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a v Praze.

Skutečný výskyt pohlavních nemocí je však zřejmé mnohem vyšší, než jak jej ukazují oficiální statistiky.

Dermatovenerologové na tento fakt upozorňují již několik let a viní z něj jak lékaře, tak zejména pacienty. Ti totiž nehlásí nákazu, ačkoliv jim to v případě chorob přenosných pohlavním stykem ukládá zákon. „Osvěta je stále nedostatečná, vzácností není ani pokoutní léčení. Co je nahlášeno, lze považovat spíše za špičku ledovce,“ uvedla lékařka Věra Kaštánková z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

To, že nejsou nemoci podchyceny, se však neprojevuje pouze zkreslováním statistiky. Mnohem závažnější dopad může mít fakt, že nemoci nejsou léčeny správně. Špatně léčená syfilida může způsobit postižení centrální nervové soustavy, paralýzu až smrt.

Za zvlášť alarmující pak lékaři považují to, že se opět objevují případy vrozené syfilis, je jich v Česku deset až dvacet ročně. Světová zdravotnická organizace označila tuto formu nemoci, která se v uplynulých desetiletích příliš nevyskytovala, za znovu se navracející infekci.

Za nepravdivý považuji odborníci především údaj, dokládající, ze gonokokové infekce neboli kapavky je sedmkrát méně než počátkem 90. let – počtem nemocných měl podle statistik klesnout z téměř sedmi tisíc ročně na osm stovek případů.

Pokračování na straně 2

Dokončení ze strany l

„Gonokokové infekce bývají často léčeny praktickými lékaři, urology a dalšími lékaři jako zánět močové trubice bez dalších nutných odborných vyšetření, a tudíž zůstanou nehlášeny. Nebo se i pacient léčí, vzhledem k utajení, antibiotiky sám,“ uvedla Miloslava Bernatová z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Varující je v tomto případě i samovolné ordinování antibiotik, k němuž se často uchylují rovněž pasáci u prostitutek. Právě v důsledku laické léčby těmito léky jsou původci nemocí antibiotikům nim stále více odolní.

Nejvíce pohlavních chorob, je v metropoli, to zdravotníky nepřekvapuje. „Je tam obrovský pohyb lidí, více vzájemných kontaktů a podobně,“ vysvětlila vysoký výskyt pohlavních chorob Marie Brůčková z Národní referenční laboratoře pro AIDS, jehož výskyt je v hlavním městě rovněž nejvyšší. Žije zde zhruba polovina z dosud zaznamenaných pěti stovek tuzemských nakažených.

Roli v přenosu chorob hraje i stoupající počet cizinců v zemi, připadá na zhruba osmina zaznamenaných případů syfilis, zatímco dřivé tvořili jen dvacetinu nemocných.

Co říká statistika

Počet případů syfilidy stoupl za deset let v Česku ze 164 na 967. Proti tomu klesl počet případů kapavky z 6463 na 888.

(wall), Střední Čechy, 12.7.2001

Ohodnoťte tento článek!