Polétavý prach působí na zdraví negativně

Dosavadní výsledky ukazují, že výše akutní nemocnosti na onemocnění dýchacího traktu není znatelně ovlivňováno výkyvy ve znečištění ovzduší ani v zimních inverzních stavech a závisí spíše na epidemiologické situaci a klimatických podmínkách…

Svitavy – V rámci systému monitorování zdraví obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, který provozuje hygienická služba, je ve vybraných městech současně se znečištěním ovzduší sledovaná i nemocnost obyvatel na akutní onemocnění dýchacího traktu.

Ve městě jsou tak měsíčně zpracovány údaje o nemocnosti na tuto skupinu chorob u pacientů tří dětských a jednoho praktického lékaře, čímž je monitorovaná nemocnost asi jedné třetiny obyvatel. Dosavadní výsledky ukazují, že výše akutní nemocnosti na onemocnění dýchacího traktu není znatelně ovlivňováno výkyvy ve znečištění ovzduší ani v zimních inverzních stavech a závisí spíše na epidemiologické situaci a klimatických podmínkách. Ve srovnání s ostatními městy je ve Svitavách na této nemoci patrný velmi vysoký podíl zánětů průdušek, který může svědčit o jistých vnějších vlivech.

Určitou výjimkou je znečištění ovzduší jemnou frakcí polétavého prachu o střední velikosti. U této škodliviny totiž není možné na základě současných poznatků stanovit bezpečnou limitní hodnotu. Ukazuje se totiž, že nízké koncentrace, které se rovněž v našem městě běžně vyskytují, mají nepříznivé zdravotní účinky.

(fru), Noviny Svitavska, 14.6.2002

Ohodnoťte tento článek!