Poradna: musí cizinci vést podvojné účetnictví?

„Nejsem státním občanem České republiky. Musím být jako cizinec s Průkazem o povolení k trvalého pobytu občana EU zapsán v Obchodním rejstříku? Pokud ano, je potřeba vést podvojné účetnictví?“ ptá se čtenář v daňové poradně. Svůj dotaz můžete poslat i vy…

Stránky www.Zdravi.Euro.cz nabízejí lékařům a lékárníkům možnost zasílat dotazy ohledně účetnictví.

Pokud máte konkrétní problém, se kterým potřebujete poradit, pište na adresu: i.blahova@sanomamag-praha.cz. Na vaše otázky odpoví pavel Vítek z daňové a účetní kanceláře Dates.

Dotaz: A. Trejbal

Nejsem státním občanem České republiky, po vstupu Česka do Evropské unie mi byl vydán Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU. Musím být jako cizinec s Průkazem o povolení k trvalého pobytu občana EU zapsán v Obchodním rejstříku? Pokud ano, je potřeba vést podvojné účetnictví? Pokud ne, můžu se dát vymazat z Obchodního rejstříku, a tedy vést jenom daňovou evidenci (až od výmazu z Obchodního rejstříku)?

Odpovídá: Pavel Vítek:

Od 1.5.2004 můžete jako zahraniční osoba podnikat v ČR stejně, jako osoba tuzemská, pokud je vaše trvalé bydliště v některém státě Evrospké unie, případně pokud je v tuzemsku (§ 21 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník v platném znění).


^
PŘEDCHOZÍ DOTAZY A ODPOVĚDI:|
|
Jak počítat cestovní výlohy?

Může zaměstnavatel dát do nákladů školné zdravotních sester?\\
Je správné zdanit jako mzdu i náhradu škody?

Která zdanitelná plnění jsou osvobozena od DPH?
|


Jste-li evidován v Obchodním rejstříku, je nejdříve třeba zažádat o výmaz z Obchodního rejstříku. Teprve potom můžete ukončit vedení účetnictví. V takovém případě se na vás vztahuje §4 odst. 7 zákona o účetnictví, který stanoví povinnost vést účetnictví nejméně pět po sobě jdoucích účetních období.

Pokud tedy budete z Obchodního rejstříku vymazán v roce 2004 , mohl by jste ukončit účetnictví od 1.1.2005 v případě, že účetnictví (podvojné) vedete od roku 2000. Pokud jste účetnictví začal vést později (a to i v případě že jste před tím v ČR nepodnikal, budete muset účtovat tak dlouho, aby jste ke dni ukončení vedení účetnictví účtoval nepřetržitě pět let.

www.ZDN:cz

Ohodnoťte tento článek!