Porucha erekce – barometr zdraví muže

Docent Michal z IKEM v Praze jako první na světě vypracoval metodu cévní operace zlepšující přítok krve do penisu. Další chirurgickou metodou…

Výskyt sexuálních poruch v populaci není přesně znám. Nesporné však je, že tyto stavy se ve své mírnější a dočasné podobě vyskytují alespoň někdy v životě u většiny lidí.

Šárka Speváková

Erektilní dysfunkce je trvalá nebo dočasná neschopnost muže dosáhnout nebo po dostatečně dlouhou dobu udržet erekci, čili ztopoření pohlavního údu, které je nezbytné k pohlavnímu styku. Je jednou z nejčastějších poruch sexuálních funkcí u mužů vůbec.

K dosažení erekce je třeba dokonalé souhry psychiky, hormonů, cév a svaloviny, takže jakékoliv její narušení vede k poruchám. Někdy má tato porucha psychogenní charakter, kdy dochází k občasnému selhání, které po odeznění psychických problémů může pominout. V 80 % dysfunkcí jde však o poruchu organickou a psychická stránka tvoří jen jakousi nadstavbu. Poruchami erekce trpí více než 100 miliónů mužů na celém světě.

„Výskyt erektilní dysfunkce sice závisí na věku, není však nevyhnutelným důsledkem stárnutí,“ říká urolog Karel Kočí, který se věnuje andrologii. „Může být prvním projevem skrytého, mnohdy závažného onemocnění. Vyvolávající příčinou nejčastěji bývá kornatění tepen nebo cukrovka, mnohdy si však své obtíže způsobuje pacient sám kouřením nebo přílišnou náklonností k alkoholu.“

Choroby srdce a cév

Erektilní dysfunkce se může vyskytnout u osmi z deseti mužů, kteří mají oběhové problémy, u dvou ze tří, kteří prodělali infarkt, a u více než poloviny těch mužů, kterým byl proveden koronární bypass. Podle nejznámější epidemiologické studie (Massachusetts Male Aging Study) je pravděpodobnost výskytu této poruchy u mužů s onemocněním srdce čtyřikrát vyšší než u normální populace.

Nejčastější příčinou erektilní dysfunkce je ateroskleróza – kornatění tepen, při němž dochází k významnému zhoršení průtoku krve v postižených cévách. Nepřitéká-li do topořivých těles penisu dostatečné množství krve, nemůže nastat potřebné zvýšení tlaku a muž je schopen dosáhnout pouze chabé a krátkodobé erekce. V pokročilých případech erekce vymizí zcela.

U nemocných po infarktu myokardu jsou samozřejmě důležité i psychické problémy. Také je třeba si uvědomit, že sexuální styk se stálou partnerkou vyžaduje stejné množství energie jako výstup do druhého poschodí, a s tím porovnat své fyzické možnosti.

Vysoký krevní tlak

Poruchu erekce mohou zapříčinit i jiná onemocnění kardiovaskulárního systému, jako jsou ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak a zvýšená koncentrace krevních tuků. Čím více rizikových faktorů je přítomno současně u jednoho muže, tím větší je i jeho riziko erektilní dysfunkce.

Hypertenze patří k častým příčinám poruch erekce – trpí jí nejméně jeden ze sedmi mužů léčených pro vysoký krevní tlak. Zvýšený tlak mnohem více zatěžuje nejen srdeční sval, ale i cévy, v nichž pak snáze vzniká a rozvíjí se ateroskleróza zužující jejich průsvit. Pokud k tomu dojde, nejsou krevní cévy schopny zajistit dostatečnou dodávku krve k jednotlivým orgánům.

Odhaduje se také, že zhruba 25 procent případů erektilní dysfunkce mají na svědomí nežádoucí účinky některých léků užívaných k léčbě jiných chorob. Zde zaujímají důležité místo léky na vysoký tlak. Lékař však má možnost předepsat jiný typ léku, který léčí hypertenzi stejně účinně, avšak neovlivňuje erektilní funkci penisu.

Cukrovka

Více než polovina diabetiků trpí poruchou erekce. Diabetes mellitus je nemoc projevující se především zvýšením hladiny cukru v krvi (hyperglykémií) a sklonem k určitým orgánovým komplikacím, jako je postižení očí, nervů, ledvin, či k urychlenému vzniku aterosklerózy. Je i jednou z nejčastějších příčin poruch erekce. U cukrovky dochází k poškození nervového systému i drobných cév – mimo jiné také v oblasti penisu – a v důsledku toho k poruše erekce.

Podle průzkumů lze předpokládat, že problémy s erekcí se u diabetiků objeví až o deset roků dříve, než u zdravých mužů. Často se také může objevit porucha erekce jako první příznak dosud skrytě probíhající cukrovky. Většina diabetiků I. typu (diabetes závislý na zevním přívodu inzulínu) žije se svým onemocněním již od dětství či dospívání, a tím jsou jejich cévy a nervy vystaveny škodlivým vlivům po dlouhou dobu. Proto se u nich poruchy erekce objevují již okolo 20. až 30. roku života.

Diabetes II. typu (nezávislý na zevním přívodu inzulínu) se projevuje podstatně později, a proto k prvním příznakům poruchy erekce dochází až ve vyšším věku. U diabetiků, kteří kromě cukrovky trpí ještě jiným onemocněním, třeba vysokým krevním tlakem nebo vysokou hladinu cholesterolu, je riziko ještě vyšší než u pacientů trpících pouze jedním z těchto onemocnění.

Úrazy páteře

Poškození míchy má za následek těžké poruchy erekce. Stejné důsledky mohou přinést i poranění nebo onemocnění nervů, které spojují centrální nervový systém a pohlavní úd. Kromě poranění míchy to může být i roztroušená skleróza, cévní mozkové příhody, chirurgické výkony na prostatě nebo tlustém střevě. Asi 75 % mužů s úrazovým úplným přerušením míchy tedy trpí poruchou ztopoření, nicméně léčba bývá úspěšná, a to pomocí tablet či injekcí.

Erektilní dysfunkce se vyskytuje až u sedmi z deseti pacientů po chirurgickém výkonu na prostatě nebo a konečníku. Při operaci může dojít k poškození nervů nebo cév, jejichž správná funkce je pro erekci nezbytná. Je proto důležité se na tuto situaci připravit, nenechat se zaskočit a poradit se s ošetřujícím lékařem, protože tyto negativní následky operace jsou léčitelné.

Deprese, kouření, drogy

Různým stupněm erektilní dysfunkce může být postiženo až devět z deseti mužů s depresí, za poruchami erekce však mohou být skryty i kombinace příčin psychických a organických. Fakt, že muž trpí erektilní dysfunkcí, zákonitě jeho depresi ještě prohlubuje, snižuje sebevědomí, zvyšuje úzkost a napětí v partnerském vztahu. Navíc i léky na depresi mohou erektilní funkce negativně ovlivnit.

V mnoha případech erektilní dysfunkce by ale postiženým mužům stačilo, kdyby jen omezili kouření a pití alkoholu. Nikotin obsažený v tabáku způsobuje zúžení cév. Cévy zásobující penis krví jsou velmi jemné a jakékoli zúžení vede ke značnému poklesu přítoku krve a nedostatečné pevnosti erekce.

Alkohol, který je paradoxně považován za příjemnou součást milostné předehry, poškozuje játra a tím přispívá k přeměně mužského pohlavního hormonu testosteronu na ženský pohlavní hormon estrogen. Také poškozuje nervová zakončení, čímž dochází ke zhoršení přenosu vzruchů. A tak není divu, jak psal už Shakespeare, že alkohol sice provokuje sexuální vzrušení, ale ukrádá výkonnost. U chronických alkoholiků dochází k poruchám erekce až v 75 procentech.

Devastující účinky na mužskou erekci mají drogy, především dlouhodobé užívaní opiátů (heroin, morfin, metadon), stimulancií (kokain, amfetaminy), psychedelických drog (LSD, extáze), těkavých nitritů (amylnitrit), marihuany, benzodiazepinů i barbiturátů.

Léčba bývá úspěšná

V současné době existují již široké diagnostické a léčebné možnosti. Tak například docent Michal z IKEM v Praze jako první na světě vypracoval metodu cévní operace zlepšující přítok krve do penisu. Další chirurgickou metodou je implantace protéz do topořivých těles penisu – ta však po počáteční vlně nadšení ustoupila do pozadí a nyní se užívá pouze u jinak neléčitelných případů.

Použití podtlakových přístrojů zvaných vakuová pumpa přináší dobré výsledky u pacientů, u nichž nelze použít invazívní postupy ani farmakologickou léčbu. Miniinvazívní metodou je injekční aplikace léků do topořivých těles, což vyvolává lokální rozšíření přívodných cév, a tím i zvýšení přítoku krve a zlepšení kvality erekce.

Kromě nespecifických, celkově působících léků s omezeným účinkem mají čeští lékaři od ledna 1999 k dispozici i první specificky působící preparát – sildenafil, známý pod obchodním názvem Viagra. Efektivní léčba erektilní dysfunkce je tak dnes možná v 95 % případů.

Šárka Speváková, Hospodářské noviny, 16.10.2001

Jak se chovají muži s erektilní dysfunkcí?

V březnu tohoto roku se uskutečnil výzkum problematiky erektilní funkce v souboru mužů, kteří reprezentovali mužskou populaci ve věku 35 až 65 let.

Údaje, které muži poskytli, byly soustředěny pomocí dotazníku, který vyplňovali bez přítomnosti tazatele – ten jen dotazník přinesl a po několika dnech vyzvedl. Bylo osloveno celkem 3500 mužů, z nich se zapojilo 2615. Návratnost hodnotíme jako velmi dobrou vzhledem k citlivosti tématu.

V posledních šesti měsících před dotazováním se problémy erektilní dysfunkce týkaly 54 % mužů. Intenzita poruchy byla samozřejmě rozdílná. Nejnižší intenzita, tedy lehká erektilní dysfunkce, se vyskytla u 52 % mužů – počítáno z těch, kteří nějaký problém měli – střední intenzita u 26 % mužů a těžká intenzita u 22 % mužů.

Muži s těžkou a střední erektilní dysfunkcí by se svým problémem určitě neměli zůstávat sami, konzultace s odborníkem a léčba jsou zde na místě.

Skutečnost, že erektilní dysfunkce snižuje kvalitu života, a to nejen mužů, ale i jejich partnerek, je zřejmá z dalšího zjištění, které se týká důležitosti sexu. Pro 75 % mužů je sex důležitý, takže porucha v této oblasti je významná.

O důležitosti sexu vypovídá i počet pohlavních styků. Hodnoty jsou velmi rozkolísané – pohybují se v rozpětí 0 až 40 měsíčně. Muži bez erektilní dysfunkce dosahují u počtu styků měsíčně mediánu 8, to znamená, že polovina mužů dosahuje méně než osmi a polovina více než osmi styků měsíčně. U mužů s erektilní dysfunkcí je touto „dělicí hranicí“ hodnota 3.

O sexuálních problémech se těžko hovoří. Muži, kteří se do takové situace v posledním půlroce dostali, jen ve 44 procentech promluvili na toto téma se svou partnerkou, s přáteli, kolegy v práci. Vyhledat odborníka, tedy lékaře nebo psychologa, se rozhodlo pouze 15 procent.

Vysvětlení nízkého zájmu o aktivní postoj můžeme hledat určitě v citlivosti a tabuizování problematiky, ale i v nedostatečné informovanosti mužů o možnostech léčby. Pouze třetina mužů si myslí, že má úplné nebo dostatečné informace, dvě třetiny tápají.

Pokud má muž erektilní dysfunkci a jde k lékaři, pak by ocenil, kdyby se jej lékař ptal na sexuální problémy sám a byl iniciátorem rozhovoru. Někteří pacienti by se sice cítili trapně, přesto by aktivní přístup lékaře ocenili (15 %). Tento názor vyjádřilo 86 procent mužů.

Zhruba polovina mužů vidí jako nejvhodnější přípravek na léčbu tabletu, která se užívá hodinu před stykem. Tento názor zastávají v přibližně stejném zastoupení jak muži bez poruchy, tak s poruchou a i ti, kteří se už léčí.

Léčbu erektilní dysfunkce zviditelnil přípravek jménem Viagra. Zná jej 96 procent mužů a také vědí, k čemu je určen – dvě třetiny správně uvedlo, že jde o lék na poruchu erektilní dysfunkce. Dosud jej však vyzkoušela pouze 4 procenta mužů, z nich však většina (69 %) si lék kupuje bez předpisu. Nákupní místa léku bez předpisu zahrnují sex shop, kamarády i lékárnu, kde podle respondentů lze také nakoupit lék Viagra bez předpisu.

Marie Přibová (Autorka se ve společnosti STEM/MARK věnovala zdravotnickému marketingovému výzkumu.), Hospodářské noviny, 16.10.2001

Ohodnoťte tento článek!