Poskoitální kontracepce – účinná prevence nežádoucí gravidity

Randomizovaná studie WHO analyzuje efektivitu hormonální postkoitální kontracepce a srovnává použití levonorgestrelu v jedné dávce 1,5 mg, ve dvou dávkách 0,75 mg a mifepristonu v dávce 10 mg. Studie proběhla v 10 zemích a zúčastnilo se jí 4000 žen…

Vyšší povědomí o použití postkoitální (emergency) kontracepce má potenciál výrazně snížit počet nechtěných gravidit a interrupcí. Ve Spojených státech bylo v roce 2000 použitím této metody zabráněno více než 50 000 nechtěných gravidit, zatímco v roce 1994 pouze 4000. Počet interrupcí se tak snížil jen díky metodě postkoitální kontracepce o 43%.

Metodu nejčastěji užívají ženy, které praktikovaly pohlavní styk bez použití jakékoliv kontracepce, či u kterých došlo k selhání jiné metody, nejčastěji kondomu.

Běžně byly používány 3 metody postkoitální kontracepce: podání kombinované hormonální kontracepce (Yuzpeho metoda), podání pouze gestagenní kontracepce či inserce nitroděložního tělíska. Bezpečnost a efektivitu postkoitální kontracepce prověřily bezmála tři desetiletí používání.

Yuzpeho metoda

Podání 0,1 mg ethinilestradiolu a 1 mg levonorgestrelu či jeho ekvivalentu s opakováním dávky za 12 hodin zabrání nechtěné gestaci v 65-70% případů. Metoda je účinná při použití do 120 hodin po nechráněném styku. U 50% uživatelek se objeví nausea ve 20% zvracení, které může limitovat efektivitu metody.

Levonorgestrel

Moderní přístup doporučuje podání samotného levonorgestrelu v jedné dávce 1,5 mg či ve dvou dávkách 0,75 mg v intervalu 12 hodin. Účinnost podání samotného levonorgestrelu je 83%, nausea se objeví u 23% a zvracení u 6% uživatelek. Antikoncepční efekt spočívá v oddálení ovulace a zabránění nidace změnami na endometriu.

Mifepriston

Antiprogesteron mifepriston účinně zabrání v 80% nechtěnému těhotenství, je-li podán v dávce 10 mg do 120 hodin po nechráněném styku. Mechanismem účinku je zábrana ovulace. Nežádoucí vedlejší účinky jsou podobné jako u levonorgestrelu, častěji je pozorováno oddálení menstruace o více než 7 dnů. Mifepriston však není doposud v USA v indikaci postkoitální kontracepce registrován (v České republice není registrován vůbec).

Nitroděložní tělísko

Inserce nitroděložního tělíska s obsahem mědi (Copper IUD) představuje účinnou nehormonální metodu postkoitální antikoncepce. Tělísko musí být zavedeno do 5 dnů po předpokládané ovulaci či 5-7 dnů po nechráněném styku. Tělísko vede ke změnám endometria, které znemožní implantaci plodového vejce. Efektivita metody se blíží 100%, nežádoucí účinky jsou vzácné.

Randomizovaná studie WHO analyzuje efektivitu hormonální postkoitální kontracepce a srovnává použití levonorgestrelu v jedné dávce 1,5 mg, ve dvou dávkách 0,75 mg a mifepristonu v dávce 10 mg.Studie proběhla v 10 zemích a zúčastnilo se jí 4000 žen. Efektivita všech tří srovnávaných metod je vysoká:

mifepriston – 81%

levonorgestrel 1 dávka – 82%

levonorgestrel 2 dávky – 77%.

Podobně i nežádoucí účinky byly ve všech srovnávaných skupinách podobné a stejně časté : nepravidelné krvácení z rodidel, nausea a bolesti v podbřišku. Zvracení se objevilo jen v 1% případů.

Autoři publikované práce dokládají, že všechny testované způsoby postkoitální kontracepce jsou efektivní, bezpečné a dobře použitelné.

Postkoitální kontracepce – závěry studie:

1. Náležitá informovanost o použití metody může zásadním způsobem snížit počet nežádoucích gravidit a interrupcí.

2. Podání samotného levonorgestrelu je efektivnější než použití klasické Yuzpeho metody (estradiol + levonorgestrel) a má méně nežádoucích vedlejších účinků.

3. Levonorgestrel v jedné dávce 1,5 mg je stejně efektivní jako dvě dávky po 0,75 mg.

4. Hormonální postkoitální kontracepce je efektivní do 120 hodin po nechráněném styku.

5. Uživatelky postkoitální kontracepce by se měly dále chránit před nechtěným těhotenstvím či abstinovat v době mezi aplikací metody a menstruací.

Zdroje:

Emergency Contraception: An Update

The Contraception Report, Volume 14, No. 1, June 2003

www.contraceptiononline.org

 

MUDr. Petr Křepelka, Ústav pro péči o matku a dítě; odborný asistent katedry gynekologie a porodnictví IPVZ Praha

www.Zdravi.Euro.cz, 30.7.2004

Autor je externím spolupracovníkem redakce

Ohodnoťte tento článek!