Poskytli byste svým pacientům poradnu na Internetu?

Podle výzkumu Harris Interactive provedeného v roce 2002 v USA, Japonsku, Francii a Německu se ukázalo, že většina dotazovaných by chtěla komunikovat se svým lékařem on-line (on-line konzultace/poradna, on-line objednávání…

Virtuální ordinace je projekt, který lékařům nabízí efektivní způsoby komunikace s pacienty, a umožňuje jim tak zvyšovat kvalitu poskytované péče a efektivitu provozu vlastní ordinace.

Podle výzkumu Harris Interactive provedeného v roce 2002 v USA, Japonsku, Francii a Německu se ukázalo, že většina dotazovaných by chtěla komunikovat se svým lékařem on-line (on-line konzultace/poradna, on-line objednávání). Největší zájem projevili v Německu (51 %) a v USA (41 %).

Také v České republice stále roste zájem pacientů o podobná on-line řešení. Jedním z takových je Virtuální ordinace lékaře, která nabízí pacientům možnost konzultovat se svým lékařem témata vztahující se k jejich léčbě a zdraví obecně.

On-line poradna lékaře, která je také součástí projektu Ordinace.cz a je umístěna v individuální prezentaci lékaře, nabízí řadu předností oproti případům, kdy je ke konzultacím používán pouze e-mail.

Hlavními přínosy jsou zejména:

– možnost třídění dotazů (zodpovězené, aktuální, rozdělení dle tématu apod.)

– možnost navázání platebních modulů za poskytování konzultací

– dotazy pacientů se nemísí s ostatní poštou

Více informací o Virtuální ordinaci lékaře na http://www.ordinace.cz/info/lekari_zdn.php

(PR)

Ohodnoťte tento článek!