Potravní doplňky: co na to lékaři a veřejnost

Výrobci potravních doplňků platí astronomické částky za reklamu svých produktů. U mnohých lidí to zabírá. Pacienti s počínající artrózou věří, že jim kloubní chrupavky pomohou. Jména autorů, kterým tento týden pošleme odbornou publikaci, najdete v článku…

Výrobci potravních doplňků platí astronomické částky za reklamu svých produktů. U mnohých pacientů reklama zabírá. Pacienti s počínající artrózou věří, že jim kloubní chrupavky v kelímku pomohou. Jiní jsou zase přesvědčeni, že díky echinaceovým kapkám letos neonemocněli.

Co na to říkají lékaři a jiní zdravotníci? V uplynulém týdnu mohli čtenáři Zdraví.Euro.cz na toto téma diskutovat. Autorům nejzdařilejších reakcí posíláme knížku.

Publikaci tento týden získávají: MUDr. Milena Corredorová a MUDr. Jana Volfová.

Jaroslav Gutvirth

Některé potravní doplňky například probiotika (článek o nich např. ve

Vesmíru) mají nějaký účinek, potencionálně využitelný při například střevních onemocněních. To je potřebné dokázat (E.B.M.). Pak bych na to klidně dával oficiální posvěcení. Horší je to, že se určitě objeví švindlíři, najmou si pomocníky s tituly na obou stranách jména a zase se v tom normální konzument nevyzná. V reklamě se švindlovat musí, že?

Mgr. Alois Komourous

Jako klinický farmaceut, zajímající se již od svých 15 let o jedy, toxikologii a účinnost látek jsem leccos vyzkoušel na vlastní kůži. Největší účinek na svůj zdravotní stav jsem zaznamenal u specificky nasazených homeopatik, které samy o sobě se počítají mezi neúčinné a z potravinových doplňků při detoxikačním programu Purif – zde jsem byl velmi skeptický, ale zkusil jsem to. Byla to kombinace pohybu, užívání minerálů (zejména tzv. Cal-Mag neboli glukonát vápníku s uhličitanem hořečnatým) vitamínů (zejména niacinu před pohybem a saunou ve výši až několik stovek miligramů denně), vícehodinovým pobytem v sauně. Proces trval u mne osobně cca. 10 dnů (trvá ale i tři týdny) a zjistil jsem neobvyklou svěžest, vysokou náladu a při kontrolních měřeních i zlepšení ledvin. Např. přestože jsem měl dříve velmi kolísavé pH moči v závislosti na stravě, tak dodnes – a to opravdu zdůrazňuji, že je to dodnes – zůstalo pH moči velmi stabilizované – cca. na pH 6,3 bez ohledu na příjem masa, sacharidů aj. překyselujících potravin. Vysvětlení jsem nenašel.

MUDr. Milena Corredorová

Pokud pacientovi pomůže echinacea či citro-grep, je to jen dobře. Placebový účinek je natolik známý fenomén, že nás zkušenost úspěchy přírodní a alternativní medicíny neudivují a není proč jim nevěřit. Vždyť už Aristoteles tvrdil, že je dobré lidem věřit pozorování, ne však vysvětlení. Jak tvrdí Popper, měly by i zdánlivě definitivní, konečné odpovědi neustále podrobovány zkoušce „vyvratitelnosti“. Přesto, že vědecký obraz světa může být hluboký, není definitivní a uzavřený… Toto tušení nepoznaného a věcí, které jsou „mezi nebem a zemí“ vedou běžné a myslící lidi k hledání alternativních řešení pro jejich běžné problémy. Zde však zůstává prostor pro pseudovědu a tento prostor je zároveň, jak už tomu bývá, zneužitelný těmi, kdo na tom chtějí vydělat. I toho si však běžný jedinec je vědom. Lékař by měl být skutečně schopen neodpovídat na otázky svých pacientů strnule. Příklad ze života. Reklama tvrdí, že žraločí chrupavky je dobré jíst proto, že žraloci nemají rakovinu. Pokud by bylo pravdou, že žraloci na tuto nemoc netrpí, neměli by lidé spíše jíst to, co jedí žraloci, než žraloky samé? Přiblížit svůj životní styl žraločímu však asi nikdo nedokážeme…

MUDr. Jana Volfová

Mě osobně značně irituje v současné době masivní reklamní kampaň probíhající ve všech mediích na Prostenal. „Máte potíže s prostatou? Kupte si Prostenal!“ Nemůže vést tato kampaň ke snížení záchytu časných stadií ca prostaty? Vždyť v reklamě není ani slovo o urologickéom vyšetření k potvrzení benignity procesu. K ostatním – zdá se mi přijatelnější reklama na vitamíny a jiné potravinové doplňky a jejich nakupování, než reklama na alkohol, cigarety a sexuální služby.

PŘEDCHOZÍ DISKUSNÍ FÓRA:
Jak motivovat pracovníky ve zdravotnictví?
Má pacient právo na druhý názor? Za jakých podmínek?
Souběhy praxí: nešvar nebo prospěšná věc?

JAKÉ KNÍŽKY MŮŽETE ZÍSKAT:

Moderní chirurgické metody léčby obezity (Grada)


Biotika, biotechnologie a biomedicína (Triton)


Endoprotéza kolenního kloubu (Triton)


Syndrom kostrče a pánevního dna (Triton)


Kosmetika v teorii a v praxi (Maxdorf)


Z Aeskulapovy první kapsy (Galen)


Myasthenia gravis (Maxdorf)


Racionálně emoční behaviorální terapie (Portál)


Mužský hypogonadismus (Maxdorf)


Záchrana kriticky ischemické končetiny (Grada)


Intenzivní péče v psychiatrii (Grada)


Novinky v léčbě hypertenze (Genum)


Terapie narušené komunikační schopnosti (Portál)


Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů (Galen)


Depresivní porucha v neurologické praxi (Galen)

(ivb), www.Zdravi.Euro.cz
Ohodnoťte tento článek!