Pozvánka na 14. česko-slovenskou konferenci INMED

Ilustrační foto; konference

Konference INMED s podtitulem Informační systémy – nástroj efektivního zdravotnictví je manažerskou konferencí, která na zdravotnickou informatiku nahlíží jako na disciplínu podporující provozní a rozhodovací procesy.

Pro tento ročník jsou zvolena témata týkající se aktuálního stavu našeho zdravotnictví:

Krajské zdravotnictví – garantem Ing. Michal Břeň
„Jaké cesty zvolily kraje k ekonomické stabilizaci zdravotnických zařízení?“

Klinické informační systémy – garantem MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.
„Můžeme skutečně očekávat ještě větší přínos informačních systémů klinické praxi? Může být práce s nimi ještě efektivnější?“

E-health v ČR – garantem Ing. Jan Horák
„Posunuli jsme se někam a víme, kam se chceme posunout?“

Úhrady zdravotní péče – garantkou RNDr. Marcela Ambrožová
„Hodnocení úhradové vyhlášky pro rok 2014 z pohledu jednotlivých hráčů zdravotního pojištění a očekávání pro rok 2015.“

Více informací najdete na: www.inmed.eu

Ohodnoťte tento článek!