Pozvánka na seminář

Senát Parlamentu ČR

V pondělí 11. března 2013 se pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Ing. Zdeňka Škromacha koná seminář Reforma psychiatrické péče z pohledu odborníků.

Seminář se uskuteční od 10.00 do 16.00 hodin v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.

Program:

10.00 – 10.30 Tisková konference: (Ing. Zdeněk Škromach, prof. Jan Žaloudík, CSc., Bc. Václav Krása, MUDr. Jaromír Mašek, prof. MUDr. Ján Pavlov-Praško, CSc., MUDr. Ivan David, CSc.)

10.30 – 10.45 Zahájení semináře – úvodní slovo: místopředseda Senátu Ing. Zdeněk Škromach

10.45 – 11.15 MUDr. Jaromír Mašek (ředitel PL Havlíčkův Brod): Koncepce psychiatrické nemocnice s léčebnou

11. 15 – 11.45 MUDr. Ivan David, CSc. (náměstek PL Bohnice, člen vědecké rady Ministerstva práce a sociálních věcí): Historie a současnost reforem psychiatrické péče v zahraničí a jejich sociální důsledky, koncepce celkové organizace psychiatrické péče

11.45 – 12.00 prof. MUDr. Ján Pavlov-Praško (přednosta PK Olomouc): Postavení psychiatrických klinik v systému psychiatrické péče a rozvoj psychoterapie

12.00 – 12.15 MUDr. Milan Novák (náměstek PL Kosmonosy): Místo léčeben v transformaci psychiatrie

12.15 – 12.30 MUDr. Petr Taraba (přimář PL Opava): Organizace rehabilitační péče v léčebně a mimo ni

12.30 – 12.45 MUDr. Robert Kučera (primář PL Horní Beřkovice): Dlouhodobá péče o duševně nemocné

12.45 – 13.00 MUDr. Růžena Hajnová (přimářka PL Brno – Černovice): Ochranné léčení sexuologické a ambulantní

13.30 – 13.45 MUDr. Jaroslav Matýs (předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie a místopředseda výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP): Organizace ambulantní psychiatrické péče

13.45 – 14.00 MUDr. František Čihák (primář PL Havlíčkův Brod): Úloha pedopsychiatrické péče v systému zdravotní a výchovné péče o děti a mladistvé v ČR

14.00 – 14.15 MUDr. Jiří Konrád (primář PL Havlíčkův Brod): Gerontopsychiatrická péče o seniory v období epidemie demence

14.15 – 14.30 MUDr. Libor Chvíla, CSc. (předseda Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie PS ČLS JEP, primář PL Opava): Ústavní protialkoholní léčení

14.30 – 14.45 MUDr. Petr Popov (předseda Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP): Organizace ambulantní péče o závislé na návykových látkách

14.45 – 15.00 Ing. Martina Přibylová (spolupracovnice Národní rady osob se zdravotním postižením ČR): Duševní poruchy a problematika zdravotního postižení

15.00 – 16.00 Panelová diskuse (všichni přednášející zodpovídají dotazy z auditoria)

Ohodnoťte tento článek!