Pracovní neschopnost kvůli poškozené ortopedické pomůcce

nemocnice, chodba, handicap

„Mohu vystavit (a na jak dlouho) neschopenku pacientovi na invalidním vozíku, když se mu vozík rozbil, a on se v důsledku toho není schopen dopravit do zaměstnání?“ ptá se čtenář.

Na dotaz odpovídá Mgr. Petra Maryšková

Neschopenku, respektive rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, může ošetřující lékař na základě zákona o nemocenském pojištění, konkrétně dle § 57, vystavit pojištěnci, který pro poškození nebo ztrátu ortopedické či kompenzační pomůcky nemůže vykonávat dosavadní pojištěnou činnost.

Pro přesnost dodávám, že za pojištěnou činnost se pokládá zaměstnání vykonávané dle podmínek zakládajících účast na nemocenském pojištění a samostatná výdělečná činnost, pokud se samostatně výdělečně činná osoba na základě výkonu této činnosti přihlásila k účasti na nemocenském pojištění.

Na otázku, na jak dlouho lze neschopenku vystavit, zákon odpovídá jasně, a to tak, že ošetřující lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti dnem, v němž ji zjistil. O ukončení dočasné pracovní neschopnosti pojištěnce rozhodne ke dni, kdy po opravě nebo opatření nové ortopedické či kompenzační pomůcky pojištěnec může vykonávat dosavadní pojištěnou činnost.

Pro úplnost dodám, že v případě, že pojištěnec nemohl ošetřujícího lékaře navštívit, může ošetřující lékař rozhodnout, že pracovní neschopnost vznikla i před dnem, v němž lékař zjistil dočasnou pracovní neschopnost, maximálně však 3 kalendářní dny zpětně. V ostatních případech lékař musí mít předchozí písemný souhlas příslušného orgánu nemocenského pojištění.

Ohodnoťte tento článek!