Pravidelné pití coly ve vztahu k nižší kostní hustotě u žen

Ze závěrů studie žen, které byly součástí kohorty Framinghamských potomků vyplývá, že ženy, které denně pijí tmavou colu můžou mít nižší kostní hustotu než ty, které pijí čistou sodu…

Studie zjistila, že zatímco spotřeba coly byla spojená s nižší kostní hustotou (BMD) u žen, u mužů se tato souvislost nepotvrdila.

„Zatímco různé studie zkoumaly vliv konzumace nealkoholických nápojů na zdraví kostí u dětí a dospívajících lidí, tato studie zkoumala dospělé,“ řekla Katherine Tuckerová, PhD, profesorka výživové epidemiologie Univerzity v Tufts.

Kyselina fosforečná jako hlavní „viník“

V jiných studiích se předpokládalo, že nadměrný příjem nealkoholických nápojů znamená nižší příjem mléčných výrobků a dalších zdrojů vápníku.

Ale v této kohortě „jsme se zaměřily na celkový příjem vápníku, a ten byl podobný ve všech zkoumaných skupinách. Snížená kostní hustota nebyla způsobená celkově sníženou hladinou vápníku,“ uvedla pro časopis Medscape profesorka Tucker, která představila své poznatky na 25. ročníku setkání Americké společnosti pro výzkum kosti a minerálů.

Zdá se, že problém spočívá ve zvýšené hladině fosforečné kyseliny, která může zasahovat do kostní absorpce. Plechovka coly obsahuje v průměru 44 až 62 mg fosforečné kyseliny na 12 uncí /336 gramů/, v dietní cole je 27 až 39 mg této látky.

Postupy měření

Údaje byly uvedené pro celek zahrnující 1672 žen a 1148 mužů sledovaných v letech 1996 až 2001. Hustotu kostní hmoty (BMD) měřili z páteře a ze tří míst kyčle. Kohorta byla rozdělená na dvě skupiny: ženy, které konzumovaly colu denně a ty, které pily colu (nebo další druh nápoje syceného kysličníkem uhličitým včetně čisté sody) jednou týdně nebo méně.

„Problém pití coly spočívá v tom, že jsoupřijímány dávky kyseliny fosforečnébez jakéhokoliv kalcia. Není tovyvážené, tento nadbytečný fosforse váže s vápníkem a zabraňujejeho absorpci,“ říká profesorka Tuckerová.

Průměrná denní hladina fosforu u denních konzumentek coly byla 1,146 mg v porovnání s 1,105 mg u druhé skupiny, tato čísla však zahrnují všechny jeho dietní zdroje.

U pravidelných konzumentek coly se snížila hustota kostní hmoty (BMD) ve srovnání s nepravidelnými konzumentkami. BMD bylo o 2.3% nižší v chocholíku, o 3.3% nižší v krčku femuru a o 5.1% nižší ve Wardově trojúhelníku / jedná se o oblast v hlavici femuru s nejnižší kostní minerálovou hustotou – BMD, generovanou skenem duální rentgenové absorptiometrie – DEXA, nikoliv o skutečnou anatomickou oblast – pozn. překladatele/.

Dodejme, že pravidelné konzumentky coly měly mírně vyšší fyzickou aktivitu a podobaly se nepravidelným konzumentkám i v některých jiných ohledech. „Ukázalo se, že pokles BMD nebyl způsoben nižším příjmem vápníku, ani kofeinem, ani cukrem… Zdá se, že jako příčina zůstává kyselina fosforečná,“ řekla profesorka Tuckerová.

V ostatní potravě není kyselina fosforečná tak nebezpečná

Kyselina fosforečná je nebezpečná právě v cole. V jiných zdrojích potravy totiž nemůže způsobit stejný typ problému. „Když se kyselina fosforečná užije společně s dalšími živinami, vstřebává se normálně a všechno je v rovnováze. Myslíme si, že problém s colou je v tom, že jsou přijímány dávky kyseliny fosforečné bez jakéhokoliv kalcia. Není to vyvážené, tento nadbytečný fosfor se váže s vápníkem a zabraňuje jeho absorpci,“ řekla profesorka Tuckerová.

ZDROJ:

25. ASBMR: Abstrakt SU259. Zveřejněno 21. září 2003.

www.medscape.com

www.Zdravi.Euro.cz, 20.1. 2004

Gabriel Horkay

autor je spolupracovníkem redakce

Ohodnoťte tento článek!