Pravidla základní hygieny po záplavách

MYTÍ RUKOU: Myjte si pečlivě a často ruce!!! PITNÁ VODA: K pití používejte pouze vodu, u které je ověřena zdravotní nezávadnost. Pít je možné také vodu z cisteren s označením „Pitná voda“ (ta by se měla převařovat…

po dobu 15 minut), nebo vodu balenou. Pokud byla studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny používat jako pitnou, a to až do sanace studny a zjištění, že výsledky rozboru vody vyhovují.

POTRAVINY (pokyny pro domácnosti):

Všechny zemědělské plodiny, které zaplavila povodňová voda, kal a bahno, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.

Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, se doporučuje využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.

Ovoce na stromech a keřích, které voda nezaplavila, je možné jíst po důkladném umytí pitnou vodou. Nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat. Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte a uložte do označených kontejnerů.

LIKVIDACE NÁSLEDKŮ ZÁPLAV V POSTIŽENÝCH DOMECH A BYTECH:

Vysoušení domu nebo bytu: Udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří. Pokud je to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje. Buďte opatrní při používání benzinových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se otrávit zplodinami (oxid uhelnatý).

Úklid a dezinfekce domu nebo bytu: Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním. Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál – tapety a vše, co samo odpadává (například omítky). Než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku podle návodu na obalu.

Pramen: Odbor hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví

Hospodářské noviny, 14.8.2002

Ohodnoťte tento článek!