Před 90 lety zemřel přední český oftalmolog Jan Deyl

Jan Deyl

Ve věku 68 let skonal před 90 lety, 16. února 1924, věhlasný profesor očního lékařství Lékařské fakulty pražské Karlovy univerzity Jan Deyl. Podle dobového tisku jeho pohřební průvod vedl s křížem neznámý malý chlapec. Přijel, když se v novinách dočetl o jeho smrti, aby se rozloučil s lékařem, který mu zachránil zrak.

Jeden ze zakladatelů moderní české oftalmologie se zabýval především srovnávací anatomií oka a vztahem očních chorob k chorobám ostatního těla. Jeho hlavním dílem jsou Zevní choroby oční, které vyšly tři roky po jeho smrti. Byl ale i výtečným pedagogem, vychoval mnoho výborných oftalmologů a měl silné sociální cítění.

Byl i jedním ze zakladatelů prvního ryze českého ústavu pro nevidomé v Praze. Ten vznikl v roce 1910 jako dobročinné zařízení určené výchově nevidomé mládeže. Od 20. let byl v tomto ústavu sídlícím na Maltézském náměstí stále více kladen důraz na výuku hudby se záměrem připravit žáky na profesi učitele hudby a ladiče klavíru a toto zaměření mu zůstalo dodnes. Od roku 2006 nese škola název Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené a nabízí studium v oborech hudba, zpěv a ladění klavíru.

Ohodnoťte tento článek!