Přednemocniční neodkladná péče

Ve čtvrtek pořádal referát zdravotnictví OkÚ Jičín pod garancí Okresního sdružení České lékařské komory seminář o přednemocniční neodkladné péči. Zúčastnili se ho v hojném počtu praktičtí lékaři pro dospělé, pro děti a dorost, i lékaři Okresní nemocnice Jičín. Ředitel Územní záchranné služby…

Jičín – Hradec Králové MUDr. Jiří Štětina seznámil účastníky s organizací přednemocniční neodkladné péče, jejími riziky a s propojením činnosti záchranné služby s činností praktických lékařů.

Lubor Vokrouhlický, vedoucí lékař Střediska záchranné služby ON Jičín, přednesl základní principy poskytování neodkladné péče a na několika případech demonstroval účelnost a efektivitu používaných terapeutických metod a postupů při poskytování tohoto druhu péče. Zároveň přítomné seznámil s organizací činnosti Střediska záchranné služby v okrese Jičín.

Předmětem diskuse byla především odborná kompetence lékařů záchranné služby ve vztahu ke kompetenci praktických lékařů při poskytování neodkladné péče. Přítomní se dohodli, že školení lékařů, podílejících se na lékařské službě první pomoci, budou pořádána pravidelně.

Noviny Jičínska, 15.5.2001

Ohodnoťte tento článek!