Přínos chiropraktiků zpochybňován

Chiropraxe je jedním z oborů alternativní medicíny, kde i ta skeptická část odborné veřejnosti převážně nevylučuje existenci fyziologických mechanismů, jenž by vysvětlovaly léčebný efekt, který je s ní spojován. Platí to přinejmenším u muskuloskeletálních obtíží, což je určitě nejčastější diagnóza, při níž bývá chiropraxe aplikována…

Po vyhodnocení dat z respektovaného Cochranova registru nebyl zaznamenán efekt spinální manipulace na žádnou ze sledovaných diagnóz.

Chiropraxe je jedním z oborů alternativní medicíny, kde i ta skeptická část odborné veřejnosti převážně nevylučuje existenci fyziologických mechanismů, jenž by vysvětlovaly léčebný efekt, který je s ní spojován. Platí to přinejmenším u muskuloskeletálních obtíží, což je určitě nejčastější diagnóza, při níž bývá chiropraxe aplikována.

Podle studie, zveřejněné v polovině března na stránkách Journal of the Royal Society of Medicine, která vycházela z metaanalýzy již existujících výzkumných prací, však pro efektivitu této metody neexistují žádné objektivní důkazy. Studie, provedená pod vedením Profesora Edzarda Ernsta pracovala s výsledky 16 prací z let 2000 až 2005 shromážděných v Cochranově registru, klíčovém souboru prací z nichž vychází zkoumání Medicíny založené na důkazech.

Absence pozorovatelného léčebného efektu chiropraxe u menstruačních bolestí, dětské koliky, astmatu nebo alergií zřejmě přílišné překvapení nepřinesla. Studie ovšem také konstatuje, že není možné nalézt důkazy o efektu chiropraxe na potíže jakéhokoli druhu, tedy ani bolesti zad.

Zavádějící studie?

Britská chiropraktická asociace ve své reakci upozorňuje na existenci studií, zveřejněných například v časopise British Medical Journal, které existenci mírného avšak signifikantního efektu chiropraxe na bolesti ve spodní části zad zaznamenaly.

Rozpor mezi oběma uvedenými závěry vyplývá podle Marka Hendersona, který se otázkám medicíny věnuje na stránkách The Times, především v omezené výpovědní hodnotě individuálních studií.

„Pokud provedete dostatečné množství studií tak zcela jistě v některých z nich zaznamenáte určité signifikantní výsledky vzhledem k malému objemu dat, metodologickým chybám nebo prostě díky náhodě,“ poznamenává Henderson. Metaanalýza většího počtu takových studií dospěje nutně k závěrům, jenž budou v rozporu s výsledky některých z těchto individuálních studií.

Studie profesora Ernsta také nezkoumala pouze to, zda byl konkrétní chiropraktický zákrok efektivnější než placebo, kterým je v tomto případě takzvaná předstíraná manipulace, ale srovnává tuto metodu s jinými formami léčby. Ve srovnání se cvičením, jenž je metoda přinášející menší rizika, nemá chiropraxe lepší léčebný efekt a není tedy možné ji doporučovat.

Skutečnost, že chiropraxe a oszeopatie jsou předmětem regulace ze strany státních orgánů veřejnost jako určitou formu doporučení vnímá. Profesor Ernsta je přesvědčen, že zájemci o tuto terapii by měli být zřetelněji varováni před jejími riziky. Většina chiropraktiků nezpochybňuje skutečnost, že manipulace s horní částí páteře může v extrémních případech vést až k mrtvici.

Neurologové hovoří o konkrétních rizicích

K otázce míry rizika, spojeného se spinální manipulací, uvádí profesor Ernst výsledky průzkumu, kterého se v roce 2001 zúčastnilo na 323 neurologů z britských nemocnic. Z celkového počtu 239, kteří nakonec zodpověděli na dotazník si bylo 24 schopno vybavit případy vážného neurologického poškození, které se objevilo do jednoho dne po praktikování spinální manipulace.

Sám profesor Ernst považuje svou práci za impuls k provedení důkladných klinických zkoušek, které by na otázky spojené s pozitivními i negativními efekty spinální manipulace zodpověděly způsobem přesvědčivým pro všechny zainteresované strany.

(ink),www.Zdravi.Euro.cz

Zdroj: The Times, quackfiles.com

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Ivan Krupa

Pracuji v oboru rehabilitace a manuální medicíny 18 let.Jsem absolventem odborných kursů u prof. Lewitta,prof.Rychlíkové a Dr.Vacka. Mám několik pacientek z Anglie,které rádi ujedou dlouhou cestu, než by šli k anglickým chiropraktikům.Při popisu metod ,které užívají britští chiropraktikové mi vstávaly vlasy hrůzou na hlavě/např.nárazové mobilizace akutní tortikolis/.Proto se vůbec nedivím výsledkům,ke kterým britští vědci došli.

Bohumír Šimek

Odlišujme chiropraxi léčící vše, i to na co nemá, kterou lze snad zařadit do alternativní medicíny a „chiropraxi“ u nás v podobě myoskeletární medicíny, která je postavena na kinisofysiologii kosterně svalové soustavy.


Ohodnoťte tento článek!