Priony působící BSE objeveny ve svalech myší

Priony, které způsobují smrtelnou Creutzfeldt-Jakobovu nemoc – lidskou variantu nemoci šílených krav (BSE) – se mohou vyvíjet i ve svalovině myší. Zjistil to na Kalifornské univerzitě tým profesora Stanleye Prusinera…

WASHINGTON – nositele Nobelovy ceny za medicínu, kterou získal právě za výzkum prionů. Pokud se totéž prokáže ve svalech krav nebo ovcí, zpochybní to současnou teorii, podle níž může nákaza postihnout jen mozek a nervový a lymfatický systém dobytčat. „Náš objev ukazuje, že se musí systematicky hledat, zda se priony mohou šířit v kosterním svalstvu zvířat, považovaných za nositele této nemoci,“ píší autoři studie, kterou včera zveřejnila Americká akademie věd. U myší, jež dostaly do svalu injekci mozkového roztoku z nakažených jedinců, se totiž v různých svalech, zejména v zadních bězích, pak samo nashromáždilo značné množství prionů. Naproti tomu jen málo se jich objevilo v játrech. „V žádném jiném případě spongiformní encefalopatie se zatím nezjistilo, že se nákaza může dostat do svalů,“ připomněl profesor Marc Eloit, předseda expertního výboru Francouzské agentury pro zdravotní nezávadnost potravin (Afssa) specializovaného na BSE, který má Prusinerův objev za překvapivý. Ve Francii zdravotnické orgány okamžitě zahájily testy na svalovině nakažených poražených dobytčat, aby zjistily, zda se může nemoc šířit iv ní. „Během několika dní by mohly být první výsledky,“ uvedl profesor Eloit. Nové výzkumy mají také ověřit, zda požití nakažené svaloviny, tedy masa, může nemoc vyvolat u člověka. „Mnoho druhů prionů se navíc mezi jednotlivými živočišnými druhy vůbec nepřenáší,“ připomínají vědci. „Je tedy příliš brzy pro odpověď na otázku, zda Prusinerovy výsledky platí i pro zvířata sloužící jako potrava pro lidi,“ uvádí Afssa.

(DPA, lan), Právo, 20.3.2002

Ohodnoťte tento článek!