Pro léčení v EU má platit šest plus šest

Jestliže pacient nebude v místě svého bydliště ošetřen na určitou diagnózu, například operaci kyčelního kloubu či jiný speciální zákrok po dobu šesti měsíců a dalších šest měsíců ve své zemi, pak by měl mít nárok na ošetření ve kterémkoli státě Evropské unie…

SENOHRABY –

Tuto myšlenku prosazují přistupující státy k EU a dohodli se na ní jejich ministři zdravotnictví na mezinárodní konferenci, která ve čtvrtek začala v Senohrabech nedaleko Prahy.

„Je to takzvaný systém šest plus šest. V podstatě znamená, že po této době by pacient měl nárok na ošetření v kterémkoli státě Unie a jeho mateřská zdravotní pojišťovna by mu léčení uhradila,“ řekla Právu v průběhu konference ministryně zdravotnictví Marie Součková. Dodala, že s tímto návrhem jdou i kandidátské země na dubnové jednání všech ministrů zdravotnictví EU.

„Některé státy Evropské unie požadují, aby tato doba byla zkrácena pouze na šest měsíců. My se ale domníváme, že by to mělo být dvakrát tolik,“ dodala Součková.

V České republice ještě nefungují čekací listiny pacientů na daný zákrok, existují pouze seznamy čekatelů. Součková chce právě čekací listiny, kdy by každý pacient měl své registrační číslo a věděl by, za jak dlouho na něj přijde řada na danou operaci, vytvořit co nejdříve.

Zároveň by zdravotní pojišťovny věděly, kolik asi lidí za rok by zákrok v zemích EU podstoupilo a vytvořily by pro tuto léčbu finanční zázemí. Tím by se i zkrátily domácí čekací doby. Na operaci kyčelního kloubu je to nyní zhruba dva a půl roku.

Česká republika je už několik měsíců koordinačním centrem pro transplantace orgánů zemí, které do EU vstupují. „V tom budeme pokračovat. Vždyť jde o oblast se 140 milióny obyvatel. Praha se tak stává významným koordinátorem transplantací orgánů v tomto regionu,“ řekla Součková.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!