První závěry Evropské komise: leccos budete muset změnit

Po třídenním hodnocení českého systému vzdělávání profesních pracovníků ve zdravotnictví vyslovili ve čtvrtek členové tzv. evaluační mise Evropské komise první předběžné názory. Na jednu stranu uvedli, že jejich původní „velké obavy“…

byly zčásti rozptýleny, na druhou stranu potvrdili, že ČR se dostane do problémů, pokud před vstupem do EU nenapraví některé nedostatky. „Okamžikem vstupu do unie budou vašim předpisům nadřazeny nejen evropské direktivy, ale i výroky Evropského soudního dvora,“ připomněla francouzská právnička Isabelle Venencie. Některá soudní rozhodnutí na evropské úrovni totiž už více detailně zpřesnila právní výklad direktiv a také je do určité míry „novelizovala“ s tím, že nejde jen o vzájemné uznávání titulů, ale i o posuzování profesní zkušenosti.

Napříč všemi hodnocenými zdravotnickými povoláními se ukázalo, že bude třeba nově definovat v zákonech jak pregraduální studium, tak specializační vzdělávání, včetně zpřesnění podmínek kontroly celoživotního školení. Mise Evropské komise připouští mezi výukovými programy škol a fakult pouze drobné odchylky, avšak trvá na záruce jednotnosti vzdělávání v podobě zákonem stanovených minimálních standardů. Podle britského lékaře Leonarda Harveye bude mj. nezbytné přehodnotit specializační vzdělávání lékařů (tzv. postgraduál), a to nejen na základě nyní platných direktiv, ale rovněž v kontextu chystané nové směrnice, jež má přinést aktualizované podmínky pro lékařské povolání.

Změny čekají mj. české stomatology. Ti mají se vstupem do EU přijít o svůj dosavadní titul MUDr. a nahradit ho pojmem zubní lékař. Prezident stomatologické komory Jiří Pekárek se s požadavky hodnotící mise ztotožnil a potvrdil, že bude rovněž nutné nově upravit výuku na fakultách. Budoucí zubní lékaři by měli absolvovat ve větším rozsahu odborné předměty vázané k jejich povolání. Nově definovat je také třeba specializační vzdělávání po absolvování LF, potvrdil J. Pekárek.

Zástupci České lékárnické komory vyjádřili s hodnocením mise spokojenost. „Po zapracování šestiměsíční praxe studentů v akreditovaných lékárnách budeme s požadavky EU plně kompatibilní,“ uvedl viceprezident Lubomír Chudoba.

(boš), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!