Psychoterapie po telefonu: zlepšení depresivních stavů u pacientů s RS

U pacientů s roztroušenou sklerózou bylo zaznamenáno jasné zlepšení depresivních stavů během šestnáctitýdenní psychoterapeutické léčby vedené po telefonu…

Ukazují to výsledky studie, které otiskl časopis Archives of General Psychiatry ve svém zářijovém čísle.

Autor článku uvádí, že zhruba dvě třetiny pacientů s depresí dává přednost psychoterapii před užíváním antidepresiv. Na druhou stranu ale jen 10 až 45 procent pacientů se psychoterapeutických sezení skutečně zúčastní a téměř polovina z nich léčbu nedokončí.

Mezi důvody, proč pacienti na psychoterapeutická sezení nedocházejí, patří tělesné komplikace, problémy s dopravou, vzdálenost nabízených služeb, nedostatek času či finančních prostředků.

Ve Spojených státech se v devadesátých letech používání psychoterapie po telefonu částečně zvýšilo, mimo jiné díky podpoře zdravotních pojišťoven a odborných společností.

Výzkumníci z kalifornské univerzity v San Franciscu pod vedením Davida C. Mohra sledovali účinnost psychoterapie po telefonu na depresivní stavy pacientů s roztroušenou sklerózou.

Do studie bylo zahrnuto 127 pacientů, kteří byli rozděleni do dvou psychoterapeutických cvičení vedených po telefonu: kognitivně-behaviorální terapie (T-CBT) a podpůrná, na emoce zaměřená terapie (T-SEFT).

Cvičení trvala celkem šestnáct týdnů. Cílem první terapie (T-CBT) bylo „předat dovednosti, které zúčastněným pacientům pomohou zvládat podněty, jež vedou k depresi a rozvinout schopnosti, jak zvládat stresové životní události a mezilidské problémy.“

Druhá terapie (T-SEFT) má za cíl “zvýšit povědomí zúčastněných pacientů o jejich vnitřním životě“. S pacienty hovořil po telefonu psycholog každý den po dobu 50 minut. Pacienti pak byli sledování po dobu následujících 12 měsíců.

Po skončení šestnáctitýdenní terapie se ukázaly výrazně lepší výsledky u kognitivně – behaviorální metody ve srovnání s emocionálně zaměřenou terapií, co se týče frekvence depresí a jejich intenzity.

Přínosy této terapie byly udrženy i po dobu dvanáctiměsíčního sledování. „Sledovaní pacienti vykazovali poruchy, které negativně ovlivňovaly jejich schopnost přijímat sociální role. Svou roli hraje i fakt, že 74 procent z těchto pacientů nebylo zapojeno do pracovního procesu. Psychoterapie po telefonu může pomoci překonat také řadu dalších bariér v celkové populaci, které souvisí s problémem přepravy, nedostatkem služeb v místě bydliště, péčí o děti, nedostatkem času a s určitým stigmatem těchto pacientů,“ píší autoři studie.

Závěrem dodávají: „Pro podrobné zjištění přínosů a nedostatků psychoterapie po telefonu bude důležité zjistit, zda výsledky takto vedených terapií jsou totožné s výsledky terapií vedených při osobním setkání pacienta s psychoterapeutem a zda taková komparativní studie ukáže určité rozdíly v účinnosti obou metod.

Zdroj: www.medicalnewstoday, Depression improved during telephone therapy in multiple sclerosis patients.

(ivb),

www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!