Přejít na obsah

PTC: Protonová léčba rakoviny prostaty je efektivnější než léčba fotony

zpět
22.12.2015
PTC
zvětšitPTC
Autor: archiv PTC

PTC | Autor: archiv PTC

 

Dle posledních dat z analýzy výsledků protonové léčby pacientů PTC se prokázalo, že 95 % z nich netrpí komplikacemi, které tak často trápí pacienty, kteří jsou nuceni podstoupit fotonovou léčbu. Jelikož protony nezasáhnou zdravé orgány nemocného, jsou zachovány i erektilní funkce.

TISKOVÁ ZPRÁVA PTC

Oproti tomu fotonová léčba způsobí 30 % pacientů výrazné pálení a bolesti při močení, zeslabení močového proudu, časté nucení na stolici, případně i průjmem a bolesti břicha. Protonová léčba však tyto komplikace eliminuje na minimum, což v řeči čísel znamená pouhých 5 %. Díky nižším dávkám protonového záření na zdravé orgány se výrazně snižují komplikace po protonové léčbě.

MUDr. Jiří Kubeš, PhD., primář PTC: „ Po protonové léčbě je 97 % nemocných bez změny sexuálních funkcí. Po fotonové léčbě, ať už IMRT či brachyterapii, postihuje erektilní dysfunkce, tedy impotence až 40% nemocných.“ “Z dlouhodobého hlediska se nejčastěji po léčbě zářením vyskytuje krvácení z konečníku či z močového měchýře. Riziko vzniku takovýchto problémů je po fotonové léčbě 15%, zatímco po protonové léčbě je toto riziko nejméně poloviční. Mám-li shrnout výsledky dosud dosažené v PTC, tak za zásadní považuji to, že jsme dokázali pomocí protonů snížit četnost vedlejších účinků na minimum a současně dosahovat vynikajícího léčebného efektu. Zásadní je též skutečnost, že téměř žádný z našich pacientů netrpí erektilní dysfunkcí po samotném ozařování. Porovnáme-li tyto výsledky s dosavadními zkušenostmi a odbornými výstupy z relevantních prací v případě dnes běžně používané fotonové léčby, tak nezbývá než konstatovat, že v případě fotonové léčby je více jak třetina pacientů postižena závažnou erektilní dysfunkcí“, dodal zdravotní ředitel a primář PTC MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Nižší dávky protonového záření na zdravé orgány ve srovnání s fotony

Neoddiskutovatelným důvodem proč tomu tak je, jsou výrazně nižší dávky protonového záření na zdravé orgány ve srovnání s fotony. Míra a pravděpodobnost komplikací po radioterapii se určuje především dávkami, které jsou dodány na zdravé orgány nemocného.

Radioterapie je jednou ze základních metod léčby karcinomu prostaty. Nejmodernější metodou je protonová, resp. částicová radioterapie. V léčbě karcinomu prostaty je její předností výhodnější dávková distribuce záření ve tkáních ve srovnání s technikami fotonové léčby. Tato dozimetrická výhoda se zvyšuje s rostoucí velikostí cílového objem a při složitějších tvarech cílového objemu (například při ozařování semenných váčků nebo mízních uzlin). Pro radioterapii platí obecné pravidlo dávkové závislosti – čím vyšší je dávka na zdravé tkáně, tím vyšší je riziko vzniku nežádoucích účinků.

Protonová radioterapie karcinomu prostaty se provádí ve všech světových protonových centrech

„Protonová terapie je celosvětově uznávanou metodou při léčbě karcinomu prostaty a je pouhou otázkou času, kdy tato fakta přijmou i čeští specialisté v urologii a radioterapii. Pacienti to již chápou, čísla totiž nelžou“, dodává Jiří Kubeš a doplňuje: „Protonová radioterapie karcinomu prostaty se provádí ve všech světových protonových centrech. Všechna centra, a jedná se o leadery světové onkologie, jí mají v základních indikacích”. I v ČR „proslavené“ mnichovské klinice tvoří pacienti s rakovinou prostaty více než jednu třetinu všech pacientů.

Protonová léčba není dražší než fotonová

“Cena za protonovou léčbu časného stádia karcinomu prostaty hrazená zaměstnaneckými pojišťovnami je téměř totožná s fotonovou léčbou. Včetně diagnostiky a plánování činí 340.000 Kč. Oproti fotonové však studie potvrzují 97% úspěšnost protonové léčby. Běžná léčba trvá u fotonu až 41 dní. Protonová léčba trvá pouhých 5 dní v ambulantním režimu a je tak pro plátce zdravotní péče ekonomičtější, šetří finance systému sociální péče a v neposlední řadě je příjemnější pro pacienta“, dodává Iva Taťounová, ředitelka PTC.

Důvody pro protonovou radioterapii pro odbornou veřejnost:

1. Protonová radioterapie je vysoce účinnou metodou. Pravděpodobnost vyléčení měřená v 5ti - letém přežití bez PSA relapsu je dle posledních publikovaných dat pro nízce a středně rizikové karcinomy prostaty vyšší než 95%. Takovýchto výsledků obvykle není dosahováno při použití fotonových technik ani operačních zákroků.

2. Protonová radioterapie má minimální toxicitu. Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby u méně než 1% nemocných. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou radioterapii a operačními zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší než pro ostatní metody.

3. Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová léčba ke vzniku močové inkontinence a šetří plátcům náklady vynakládané na řešení tohoto problému.

4. Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová radioterapie ke vzniku impotence a významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných.

5. Protonová léčba ve srovnání s brachyterapií má významně nižší riziko vzniku stenos močové trubice a vzniku impotence.

6. Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, ve většině případů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pro nízce a středně rizikový karcinom prostaty je možné použít stereotaktické ozáření s 5ti dny protonové léčby


Komentovat článek: PTC: Protonová léčba rakoviny prostaty je…

*
* Pravidla diskusí - čtěte
*
 

* - údaje označené hvězdičkou jsou povinné

Komentáře

Do této diskuse prozatím nikdo nepřispěl.

přidat komentář
 
 zavřít

Váš tip

  • Jako ochranu před spamem, prosím zodpovězte následující otázku (číslicí):
  • * - položky označené hvězdičkou jsou povinné