Pyl-blokující krém redukuje symptomy alergické rýmy až o 66%

Podle výsledků dvojitě slepé, randomizované, placebem kontrolované studie publikované v srpnovém vydání Archives of Otolaryngology – Head and Neck Surgery redukuje pyl-blokující krém symptomy alergické rýmy přibližně o 60% a nevyvolává nežádoucí účinky…

„Nejčastější metodou léčby inhalačních alergií je eliminace alergenu a/nebo různá farmaka,“ píše dr. Swetlana Schwetzová se svými spolupracovníky z Institute of Immunology v Moskvě. „Medikamenty však mohou vyvolávat různé vedlejší a nežádoucí účinky, a proto se lékaři i pacienti poohlížejí po bezpečnějších alternativních látkách,“ dodává Schwetzová.

Výzkumníci sledovali úspěšnost pyl-blokujícího krému (Dr.Theiss) na symptomy alergické rýmy. Tento krém vytváří mechanickou bariéru proti inhalačním alergenům a je aplikován do dolních etáží nosní dutiny.

Studie

Do studie bylo zařazeno 91 pacientů ve věku od 18 do 55 let s minimálně dvouletou anamnézou pereniální alergické rýmy a pozitivními kožními testy. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin: první skupina (n=43) užívala pyl-blokující krém a druhá skupina (n=48) pak karboxymetylcelulózu v gelu coby placebo. Obě skupiny aplikovaly látku do dolních partií nosní dutiny 4krát denně po dobu 9 dní.

První den studie byl proveden provokační test ke zjištění koncentrace alergenu, která již vyvolá pozitivní reakci, tj. pokles nosní průchodnosti o 40% a více, skóre symptomů 3 a vyšší (škála 1 – 6). Druhý a pátý den aplikace sledované látky na nosní sliznici byl opět proveden provokační test (použita stejná koncentrace alergenu jako při prvním testu) a zaznamenány změny v nosní průchodnosti (přední rinometrie) a tíže symptomů. Další testy byly provedeny den po vysazení látky.

Výsledky

Pyl-blokující krém byl ve srovnání s placebem mnohem účinnější v potlačení alergických nosních symptomů. Průměrně pokleslo skóre symptomů ze 4 na 1, zatímco u pacientů, kteří aplikovali placebo, došlo k poklesu skóre ze 4 na 3. Nosní průchodnost se ve srovnání s prvním dnem měření zvýšila o 20% u pacientů s pyl-blokujícím krémem, resp. o 10% u pacientů s placebem, subjektivní hodnocení nosní průchodnosti bylo daleko lepší u pacientů, kteří užívali pyl-blokující krém.

Mezi pacienty užívajícími pyl-blokující krém bylo 50% hodnoceno jako dobře reagující na tuto látku, 25% jako reagující a 25% bez odpovědi na sledovaný lék. Neobjevily se žádné vedlejší ani nežádoucí účinky.

Závěr

„Pyl-blokující krém redukuje nosní obstrukci po expozici alergenu cca o 66%, efekt placeba byl o polovinu nižší. Tento krém je bezpečnou a efektivní alternativou léků běžně používaných k léčbě alergické pereniální rinitidy,“ uvádí autorka článku dr. Schwetzová.

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 24.8.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!