Řada nemocných přichází pozdě

Bez chirurgické léčby zemře do jednoho roku šedesát až sedmdesát procent nemocných s nádorovým onemocněním jater. Jestliže se podaří odoperovat primární nádor, pak padesáti procentům nemocných můžeme prodloužit život o tři roky…

Plzeň – Operace jater, které jsou jedním z hlavních programů chirugické kliniky plzeňské fakultní nemocnice, patří k nejsložitějším chirurgickým výkonům. O šancích nemocných na kvalitní život jsme hovořili s přednostou kliniky Vladislavem Třeškou.

Boj s rakovinou není vždy předem prohraný. Medicína má k dispozici stále modernější, vysoce účinné léky. Zvýšily se šance nemocných lidí na uzdravení?

Ano, ale v případě, že přijdou včas. Řada nemocných se k nám totiž dostává velmi pozdě, prakticky v okamžicích, kdy už nelze operaci provést. V současné době jde zhruba o šedesát procent nemocných pacientů.

Je to alarmující číslo. Chcete říci, že těmto pacientům už nemůžete pomoci?

Bez chirurgické léčby zemře do jednoho roku šedesát až sedmdesát procent nemocných s nádorovým onemocněním jater. Jestliže se podaří odoperovat primární nádor, pak padesáti procentům nemocných můžeme prodloužit život o tři roky. Pokud se podaří odstranit metastázy, pak až šedesát procent nemocných přežije pět let.

Máte k dispozici nové operační sály, kvalitní lékaře, jak jste na tom s technickým zázemím?

Naše pracoviště patří k nejlépe vybaveným v republice. Vlastníme radiofrekvenční ablaci, což je přístroj, který používáme v případě, kdy u nemocných již nelze z nejrůznějších důvodů provést chirurgický výkon. S jeho pomocí dokážeme spálit jaterní nádory. Každé použití je ovšem limitováno počtem jaterních metastáz a jejich velikostí.

Hovořil jste o tom, že lidé často přicházejí pozdě, kdy už jim nelze pomoci. Můžete jako lékaři před podobnými postoji varovat a změnit myšlení lidí?

Nemocní by se k nám skutečně měli dostat včas, ještě v okamžicích, kdy jsme jim schopni pomoci. Velmi úzce spolupracujeme s radioterapeutickým a radiodiagnostickým oddělením, radiodiagnostickou klinikou a oběma interními klinikami nemocnice. V tomto složení se nám daří snižovat počty těch, u kterých již nelze provést chirurgický výkon.

OLGA ČERMÁKOVÁ, Plzeňský deník, 5.6.2002

Ohodnoťte tento článek!