Rakovina tlustého střeva zbytečně zničí tisíce lidí

Zcela zbytečně umírá několik tisíc lidí ročně kvůli zhoubnému nádoru tlustého střeva a konečníku. Život by jim totiž mohla zachránit včasná preventivní vyšetření…

neboť lékaři jsou schopni zachránit 90 až 95 nemocných lidí ze sta. Pokud se však nemoc rozvine, bývá na vyléčení pozdě. Čísla, která zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky, dokládají, že v roce 1999 bylo nově hlášeno 7116 případů nemoci odborně zvané kolorektální karcinom, a že jich rok od roku přibývá. „Na celkovém počtu nádorů se kolorekta podílejí v posledních letech u mužů čtrnácti a u žen jedenácti procenty. Podíl má rostoucí trend. Tomu odpovídá i zvětšující se podíl zemřelých, “ uvedla autorka zprávy Marie Jechová. V přepočtu na počet obyvatel umírá ročně v tuzemsku již více než desítku let nejvíce lidí na světě – 70 ze 100 tisíc obyvatel. Pro srovnání – ve Spojených státech je to kolem třiceti mrtvých, v zemích s nejnižším výskytem, například ve Středomoří, ještě padesátkrát méně. V České republice jsou nádory tlustého střeva a konečníku druhým nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů i žen. „Více je pouze nádorů plic u mužů a prsu u žen, “ uvedl Miroslav Zavoral, primář II. interní kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích. Rok co rok nebezpečné chorobě podlehne téměř šest tisíc lidí. Kdyby ji však lékaři mohli odhalit včas, ato pomocí jednoduchého testu zjišťujícího přítomnost krve ve stolici, většinu nemocných by vyléčili. Test by měl každému poskytnout jeho praktický lékař. Lidem nad 50 let test jednou za dva roky hradí pojišťovny. Ministerstvo zdravotnictví proto počítá s tím, že v následujících třech letech vydá 320 milionů korun na vybavení devíti desítek vybraných pracovišť, která by měla vyšetřovat pacienty a vyloučit či potvrdit diagnózu. Díky tomu by se mimo jiné měla výrazně zkrátit čekací doba na endoskopické vyšetření, kterým lze potvrdit nemoc po pozitivním krevním testu – z několika týdnů na deset dní. „Nynější počet pracovišť nevyhovuje kapacitním nárokům, které do budoucna očekáváme, “ uvedl náměstek ministra Antonín Malina. Podobné programy se podle Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových, která jejich zavedení prosadila, již osvědčily v zahraničí. I díky těmto programům se podařilo snížit úmrtnost nemocných až o polovinu. Například v Německu běží již od počátku sedmdesátých let a účastní se jich třetina žen a šestina mužů.

Radka Wallerová, Deníky Moravia, 23.1.2002

Ohodnoťte tento článek!