Rakovina v Česku. Doplácíme hlavně na vlastní lehkomyslnost

HPV, rakovina děložního čípku - virus

Česko patří mezi státy s nejvyšší zátěží onkologických onemocnění na světě. „V ČR bylo v roce 2013 zjištěno 81 541 zhoubných nádorů, zemřelo na ně 26 944 lidí. Celkem ke konci toho roku žilo u nás 518 667 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí,“ hodnotí situaci ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s tím, že je stále v péči co zlepšovat, například dostupnost onkologické péče ve specializovaných centrech v jednotlivých regionech.

Podle aktuálních výsledků přibývá v ČR ročně nově diagnostikovaných o 2,2 procenta a počet těch, kteří se s nádorem léčili nebo léčí o 4,4 procenta. I přes růst počtu nemocných úmrtnost na nádory dlouhodobě klesá. „Dnes už zhoubný nádor není ortelem smrti, je velká šance být dobře léčen a vyléčen,“ shrnuje ministr. Zároveň se připojil k listopadové akci Movember zaměřené na podporu mužského zdraví, zejména na prevenci rakoviny prostaty. S tímto onemocněním žilo v Česku v roce 2013 celkem 47 865 mužů, letos jich podle předběžných odhadů bude už 59 000. Problémem nejen u rakoviny prostaty stále zůstává, že lidé zanedbávají prevenci a pravidelná vyšetření.

Prognóza výskytu rakovinových onemocnění přitom není dobrá. Zhoubné nádory se častěji objevují ve vyšším věku a obyvatelstvo stárne. „Mnoho z těch, kteří onemocní, nežili v mládí právě zdravě. Navíc pacienti díky léčbě přežívají déle, a tak mají „čas“ na to, aby seunich vyvinul nějaký jiný nádor. Například až 18 procent nových pacientů s rakovinou prostaty se vyléčilo předtím z jiného nádoru,“ říká ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Infekce HPV (lidský papillomavirus) jsou příčinou téměř všech zhoubných nádorů děložního hrdla. Každý rok u nás tímto karcinomem onemocní přibližně 1000 žen a 400 jich na tuto nemoc umírá, i když toto číslo v posledních letech vČRpozvolna klesá.

Očkování je šance

Papillomaviry také způsobují až 90 procent případů rakovin análního otvoru, 70 procent případů rakovin vagíny či 40 procent případů rakovin vulvy. S těmito viry se setkává 80 procent české populace a jsou příčinou vzniku celých pěti procent všech zhoubných nádorů. Nemocem se přitom lze účinně bránit očkováním a včasným screeningem.

Česko je první zemí v Evropě, kde je dostupná nová vakcína proti HPV poskytující ochranu proti devíti typům tohoto viru. Po USA a Kanadě jsme třetí na světě, kde je tato vakcína k dispozici. Nová vakcína výrazně zvyšuje i šíři ochrany proti dalším nádorům, například penisu, hlavy a krku. Právě výskyt nádorů krku a hlavy stoupá. V roce 2008 jimi bylo celosvětově postiženo více než 650 tisíc lidí, z toho jich 350 tisíc zemřelo.

Nádorů hltanu navíc v posledních zhruba 15 až 20 letech rychle narůstá zejména u mladších lidí. Zatímco dosud se tato nemoc objevovala u lidí staršího věku s klasickými rizikovými faktory, tedy u pacientů, kteří kouřili a pili alkohol,nyníse objevuječímdál více i u lidí mladších, s vyšším vzděláním, kteří pijí méně alkoholické nápoje a nekouří.

„Je to dáno tím, že infekce HPV je čím dál častější,“ říká MUDr. Michal Zábrodský z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LFUKaFNMotol. Na zvýšení výskytu nádorů spojených s infekcíHPVmůže mít vliv i změna v sexuálním chování, tedy počet sexuálních partnerů a obliba orálního sexu. Plošné využívání jak screeningu, tak očkování novou vakcínou by podle odborníků mohlo vést až k vymýcení rakoviny děložního hrdla a zároveň přinést výrazný pokles dalších onemocnění spojených s HPV.
Toto očkování, které je určeno pro muže i ženy, zatím stejně jako vakcíny proti HPV udívek mezi 13. a 14.rokemvěku, není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Pacient zaplatí za jednu dávku vakcíny kolem 4000 korun.

Jednou z nejzákeřnějších rakovin stále zůstává karcinom slinivky břišní. Ten je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými nádory v Evropě, přičemž po roce 2020 se má dostat už na druhou pozici.

Téměř 95 procent pacientů s touto diagnózou na toto onemocnění umírá. Jedná se o jediné nádorové onemocnění, kde se úmrtnost stále zvyšuje u obou pohlaví.

Nádorů hltanu v posledních zhruba 15 až 20 letech rychle narůstá zejména u mladších lidí. Zatímco dosud se tato nemoc objevovala u lidí staršího věku s klasickými rizikovými faktory, nyní se objevuje více i u lidí mladších.

Ohodnoťte tento článek!