Redukce váhy u obézních žen významně zlepšuje plicní funkce

„Obézní ženy mají omezenou pohybovou aktivitu kvůli potížím s dechem a tím samozřejmě ubývají na váze pomocí cvičení jen velmi těžko,“ píše dr. Shawn D. Aaron z The Ottawa Hospital v Ontáriu (Kanada). „Jakmile však dojde k váhovému úbytku, je na dýchací cesty vyvíjen mnohem menší tlak…

Podle výsledků prospektivní studie publikované v červnovém vydání časopisu Chest se redukcí váhy mohou výrazně zlepšit všechny plicní funkce. Tíži reaktivního onemocnění dýchacích cest resp. astmatu to však nezmění.

„Obézní ženy mají omezenou pohybovou aktivitu kvůli potížím s dechem a tím samozřejmě ubývají na váze pomocí cvičení jen velmi těžko,“ píše dr. Shawn D. Aaron z The Ottawa Hospital v Ontáriu (Kanada). „Jakmile však dojde k váhovému úbytku, je na dýchací cesty vyvíjen mnohem menší tlak, takže dýchání je samozřejmě snadnější a potažmo cvičení může být důraznější,“ dodává Aaron.

Do studie bylo zařazeno 58 obézních žen, které se účastnily šestiměsíčního programu redukce váhy. 24 z nich (41%) mělo astma. V úvodu studie byla průměrná váha pacientky 115 kg, průměrný body mass index (BMI) 43,1 kg/m2, průměrný věk 44 let. Program redukce váhy byl založen na přísných dietních opatřeních, poradenství, cvičení a jednou týdně se konaly pravidelné schůzky všech účastníků studie a autorů programu.

Ze studie byly vyřazeny ženy těhotné, ženy na perorální kortikoterapii a ženy se srdečním onemocněním.

Před začátkem programu, po třech a šesti měsících byly zmonitorovány plicní funkce, vyplněny respirační dotazníky a zdokumentovány respirační symptomy, užívání léků, cvičení, dieta a expozice alergenům a cigaretovému kouři.

Výsledky studie

Po 6 měsících byl průměrný váhový úbytek 20 kg (17,4%) a průměrný BMI poklesl na 37,1 kg/m2. Na každých 10% redukované váhy připadlo zlepšení FVC o 92 ml (5%), zlepšení FEV1 o 73ml (4%), ale bronchiální reaktivita se v souvislosti s váhovým úbytkem výrazně neměnila.

Zdroj: Chest 2004,125:1972-1973, 2046-2052

MUDr. Gabriela Seltenreichová, www.Zdravi.Euro.cz, 28.7.2004

Autorka je externí spolupracovnicí redakce

Ohodnoťte tento článek!