Registrace lékařů v Británii: odpovědi

Jaké jsou požadavky na registraci lékařů v Británii? Jaké pracovní zařazení mohou uchazeči o práci očekávat? Na otázky čtenářů Zdraví.Euro.cz odpovídali zástupci General Medical Council a agentur, které práci lékařů v Británii zprostředkovávají…

Zjistit konkrétní podmínky práce lékařů v Británii není jednoduché. Úřady většinou nechtějí poskytovat konkrétní informace (platové zařazení, pracovní pozice) a poukazují na to, že případy se budou řešit jednotlivě.

Na otázky čtenářů Zdraví.Euro.cz se pokusili odpovědět zástupci General Medical Council a agentur, které se na zprostředkování práce lékařů v Británii zaměřují: dr. Flavia Leslie, ředitelka agenury European Doctors a ředitelka agentury Eurostaff Simona Zavřelová.

MUDr. Petr Mydla

Chci se zeptat, co všechno konkrétně je potřebné a nevyhnutelně nutné pro registraci do GMC? Již na tom delší dobu pracuji a pořád přibývají nové požadavky. Chtěl bych tak mít jasno, abych na něco nezapoměl.

Odpovídá Jo Tupper, GMC:

Aktualizované požadavky GMC (srpen 2004) na registraci pro výkon lékařského povolání u lékařů z České republiky:

1) diplom o ukončení lékařského vzdělání (potvrzení titulu MUDr.)

2) doklad o bezúhonnosti (Certificate of Good Standing – CGS) vydaný Českou lékařskou komorou. Tento dokument musí potvrzovat, že jste způsobilí k výkonu lékařského povolání v ČR. Dále musí dokládat, že s vámi nebylo zahájeno disciplinární řízení. V době, kdy má být vaše registrace potvrzena, nesmí být doklad starší tří měsíců. Pokud jste v uplynulých pěti letech pracovali v některé členské zemi Evropské unie (nebo ve Švýcarsku), je třeba předložit doklad o bezúhonnosti, který vydávají příslušné tamní úřady.

3) Občanský průkaz nebo pas potvrzující občanství EEA (ČR je členem)

4) Originál vysvědčení o státní rigorózní zkoušce (Certificate of Viva Voce)

5) Po lékařích, kteří chtějí pracovat v Británii či v jiném členském státě EU je požadován certifikát o odborné či specializované způsobilosti. Ministerstvo zdravotnictví osvědčení vydá, pokud je přiložena vyplněná žádost podle § 42 zák. 95/ 2004 – kde stažení ZDE.

Všechny dokumenty musí mít oficiální překlad do angličtiny a musí být komoře zaslány v originále!

Zástupci GMC připouštějí, že na tento požadavek si řada lékařů stěžuje a proto radí, aby uchazeči poslali své dokumenty raději kurýrní poštou.

MUDr. Pavel Janoušek

Platová tabulka v Británii uvádí 14 stupňový systém. Rád bych věděl, jaká pravidla platí pro zařazení do jednotlivých stupňů („scale point“). Konkrétně bych chtěl vědět, jak je tomu u konzultantů. U nich uvádí platová tabulka třináct stupňů s tím, že platový stupeň 6-13 je uveden s poznámkou “ discretionary“, tedy, rozumím-li tomu dobře, zařazeni, o němž „někdo z vyšší kompetence“ rozhoduje individuálně.

Zajímá mne, jak se v UK bude posuzovat praxe lékaře s II. atestaci v ČR vůči těmto platovým třídám (např. který stupeň odpovídá devítileté praxi od slození II. atestace).

Dílčím dotazem je, jaké doklady musí český lékař předložit ke správnému zařazení do odpovídajícího platového stupně (zda stačí datované diplomy z atestace a přehled následné praxe).


^DÁLE ČTĚTE:|
|
V Británii mají šanci uspět specializovaní lékaři ve vyšších funkcích
Čeští lékaři v Británii
|


Odpovídá Flavia Leslie:

Lékaři v Británii jsou zařazováni do čtrnáctistupňové platové tabulky v závislosti na jejich odborné praxi a kvalifikaci. U lékařů, kteří zatím v Británii nepracovali, je otázka zařazení do platové stupnice závislá na vyjednávání lékaře s konkrétní nemocnicí. Lepší výhled na zařazení do vyšší platové stupnice mají ti lékaři, kteří mohou vedle dlouholeté odborné praxe doložit také relevantní odbornou publikační činnost a zkušenosti v managementu. Pro zařazení do příslušné platové stupnice budete muset předložit doklad o specializaci a detailní přehled lékařské praxe.

Agentury, které zprostředkovávají práci zahraničním lékařům v Británii, doporučují, aby se lékaři obraceli na ně. Jsou totiž osobně motivovány, aby lékař získal co největší plat – čím vyšší mzdu lékař dostane, tím větší bude provize agentury. Tyto společnosti mají také zkušenosti s vyjednáváním mezi uchazeči a nemocnicemi.

V rámci britské Národní zdravotní služby (NHS) nemají lékaři na pozici konzultant žádného nadřízeného. Tým lékařů, které řídí, podléhají jeho odbornému dohledu. Proto tato pozice vyžaduje, aby konzultant velmi dobře rozuměl systému NHS.

Lékařům, kteří přicházejí do Británie z jiné země a usilují o post konzultanta, britské úřady doporučují, aby po dobu několika měsíců pracovali nejprve na pozici “associate specialist”.


^SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:|
|
General Medical Council
European Doctors
Eurostaff
|


V tomto mezidobí mají možnost seznámit se dokonale s tím, jak systém NHS funguje a získat od dané nemocnice potřebné reference. Poté může lékař zažádat GMC o registraci typu “specialist registration” a získat pracovní místo na pozici “locum consultant”.

Plat lékařů s tímto pracovním zařazením začíná na 4500£ měsíčně hrubého (daň se pohybuje kolem 27 procent). Jedná se o plat pro začátečníka na této pozici – mzda se s odslouženými léty může dostat až na dvojnásobek.

MUDr. J. Kubuček

Do jaké platové třídy bych byl zařazen /a s jakým asi platem/ a jakou „pracovní pozici“ bych zastával: mám atestaci I.stupně z vnitřního lékařství, všeobecného lékařství. Připravuji se na atestaci z diabetologie – ta však v Západní Evropě není samostatatným oborem. Je vůbec zájem o jednoatestované lékaře?

Odpovídá Flavia Leslie:

Konkrétní pracovní a platové zařazení je věcí vyjednávání mezi lékařem a nemocnicí. Obecně lze říci, větší šanci získat práci v Británii mají lékaři s druhou atestací. Británie poptává především tyto lékařské odbornosti: urgentní medicína, pediatrie, psychiatrie, histopatologie, dermatologie, ortopedie, neurologie.

MUDr. Radim Kocourek

Asi 14 dní se věnuji komunikaci s úřady, ale zatím se mi nepodařilo získat přesnou informaci ohledně ověření diplomu pro potřebu registrace v UK. Můj diplom je v latině. Řeším problém, zda diplom překládat do angličtiny a pak jej nechat ověřit, nebo stačí, když jej ponechám v latině a ověřím. Další problém je, kde ho nechat ověřit. Někdo mě posílá na ministerstvo zahraničí a někdo na ministerstvo zdravotnictví. Můžete mi, prosím, poradit, jak korektně provést ověření, aby byl můj diplom bez problémů přijat GMC.

Odpovídá Jo Tupper, GMC

Všechny dokumenty musejí být přeloženy do angličtiny, takže i váš diplom v latině musí být předložen do anglické verze. Musí jít o ověřený překlad. Nemusí ho ověřovat žádný jiný úřad, pokud je orazítkován, datován a podepsán autorem překladu. Diplomy a ostatní osvědčení, která potvzují abslvování studijního programu, uznává GMC automaticky.

Lucie Ondřichová:

Mám střední zdravotnickou školu a rok praxe u lůžka. Teď jsem dokončila první ročník bakalářského studia ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě UK. Studovat jsem tedy začala v září 2003. Jako mám šanci, že mi po dokončení studia bude diplom v Británii automaticky uznán?

Odpovídá Simona Zavřelová:

Bakalářské vzdělání bude uznáno, ale bude se při registraci posuzovat individuálně. Od roku 2011 budou sestry registrovány automaticky bez zkoumání typu školy a studia.

www.Zdravi.Euro.cz
Ohodnoťte tento článek!