Rehabilitace prospívá i nevyléčitelně nemocným

…“V dnešní době bývá rehabilitace spojována především s těmi, ti nichž se předpokládá návrat do aktivního života. Ale i těžce nemocní a umírající mají nárok na péči, která jim pomáhá fyzicky zvládnout zdravotní stav a duševně se vyrovnat s těžkou životní situací,“ soudí Míchal Vlasák z hospiců. Smyslem práce terapeutek v hospiců není proto dosažení plné pohyblivosti nemocných, ale využit jejich zbývajících sil a schopností pro zlepšení životního komfortu…

Rajhrad – Více než tisíc rehabilitačních ošetření plus každodenní práce s více než čtyřmi desítkami lůžkových pacientů Domu bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna provedly jen za loňský rok tři místní fyzioterapeutky. Přestože lůžková a následně i ambulantní rehabilitace tvoři nedílnou součást služeb už od otevření rajhradského zařízení, setkávají se terapeutky dodnes běžně s údivem příbuzných a návštěvníků, kteří se o této možnosti pro nevyléčitelně nemocné pacienty dozvědí. „V dnešní době bývá rehabilitace spojována především s těmi, ti nichž se předpokládá návrat do aktivního života. Ale i těžce nemocní a umírající mají nárok na péči, která jim pomáhá fyzicky zvládnout zdravotní stav a duševně se vyrovnat s těžkou životní situací,“ soudí Míchal Vlasák z hospiců.

Smyslem práce terapeutek v hospiců není proto dosažení plné pohyblivosti nemocných, ale využit jejich zbývajících sil a schopností pro zlepšení životního komfortu. „Nabádáme je k pohybu proto, aby nepodléhali psychicky svému stavu a neuléhali odevzdaně na lůžko. Snažíme se jím dodat odvahu a utvrdit je v tom, že zůstali součástí společnosti, mohou aktivně žít a o své základní potřeby se dokáží sami postarat, „popsala smysl své práce vedoucí fyzioterapeutek Marie

Poledníková. Někteří pacienti se pohybu vyhýbají z obav před bolestí, nebo přijímají svůj stav zcela rezignovaně. Pomoci rehabilitačních pracovnic ale nakonec dokáži zvládnout chůzi o berlích nebo ovládání invalidního vozíku. „S pacienty, kteří jsou již dlouho nepohybliví, provádíme denně cvičení na lůžku. Příklad za všechny: pacientka s dlouhodobě nepohyblivými končetinami absolvovala s terapeutkou alespoň pasivní cvičení. Po čase se u nemocné objevil pohyb nohou, který s pomocí sester začala aktivně rozvíjet. Z hospice odešla po svých s oporou francouzských holí,“ řekla Poledníková.

JIŘINA VESELÁ, Brněnský a jihomoravský den, 28.7.2001

Ohodnoťte tento článek!